Opatření děkana č. 7/2012

Platnost: 19. 7. 2012
Účinnost: akademický rok 2012/2013
Gestor: Studijní oddělení
 
Vydáno: 19. 7. 2012 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK