Opatření děkana č. 4/2017

Opatření děkana č. 4/2017

Vzhledem ke konání dalšího ročníku Vědecké konference ruším
ve dnech 26. a 27. 4. 2017 výuku na 2. LF UK probíhající po 10 hod.
 

V Praze dne 10. 4. 2017

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Platnost: 10. 4. 2017
Účinnost: od 10. 4. 2017 do 27. 4. 2017
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
Vydáno: 12. 4. 2017 / Upraveno: 18. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Květa Janoušková