Opatření děkana č. 14/2015

Platnost: 1. 1. 2016
Účinnost: od 1. 1. 2016
Gestor: Personální a mzdové oddělení
Zrušeno: OD 13/2016

Opatření děkana č. 14/2015,
kterým se mění
Metodický pokyn k provedení
Vnitřního mzdového předpisu UK v Praze
,
který byl vydán Opatřením děkana č. 8/2013

 

V souvislosti se změnou výše minimální mzdy dle Nařízení vlády č. 233/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., upravuji Metodický pokyn k provedení Vnitřního mzdového předpisu UK v Praze, který byl vydán Opatřením děkana č. 8/2013. Příloha tohoto Metodického pokynu, s názvem Výše tarifních mezd v jednotlivých třídách platná na 2. LF UK od 1. 1. 2015, pozbývá platnosti.

 

Dnem 1. 1. 2016 vstupuje v platnost příloha Výše tarifních mezd v jednotlivých třídách platná na 2. LF UK od 1. 1. 2016. Na základě změny přílohy je samotný obsah metodického pokynu náležitě aktualizován.

Příloha je k dispozici k nahlédnutí u vedoucí Personálního a mzdového oddělení 2. LF UK.

Opatření děkana č. 9/2014 se na základě výše uvedených skutečností ruší a nahrazuje jej toto nově vydané Opatření děkana č. 14/2015.

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Vydáno: 31. 12. 2015 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Květa Janoušková