Opatření děkana č. 13/2016

Opatření děkana č. 13/2016

kterým se mění
Metodický pokyn k provedení
Vnitřního mzdového předpisu UK v Praze
,
který byl vydán Opatřením děkana č. 8/2013

Účinnost od 1. 1. 2017

 

V souvislosti se změnou výše minimální mzdy dle Nařízení vlády č. 336/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., upravuji Metodický pokyn k provedení Vnitřního mzdového předpisu UK v Praze, který byl vydán Opatřením děkana č. 8/2013.

Dnem 1. 1. 2017 vstupuje v platnost příloha Výše tarifních mezd v jednotlivých třídách platná na 2. LF UK od 1. 1. 2017.

Příloha je k dispozici k nahlédnutí u vedoucí Personálního a mzdového oddělení 2. LF UK.

Opatření děkana č. 14/2015 se na základě výše uvedených skutečností ruší a nahrazuje jej toto nově vydané Opatření děkana č. 13/2016.

 

V Praze dne 22. 12. 2016

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan

Platnost: 1. 1. 2017
Účinnost: od 1. 1. 2017
Gestor: Personální a mzdové oddělení
Zrušeno: OD 3/2017
Vydáno: 27. 12. 2016 / Upraveno: 18. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Květa Janoušková