1

Nejzazší termín pro podání abstraktů na letošní Vědeckou konferenci je 1. březen. Přihlašujte se přes formulář na webu akce...

0
0

V akademickém roce 2019/2020 jsou v rámci meziuniverzitních dohod nabízena jednosemestrální a dvousemestrální stipendia na partnerských univerzitách v Německu a ve Švýcarsku.

0

Fond mobility UK vyhlašuje termíny podávání přihlášek pro letní semestr 2019/2020.

0

Hlásit se do soutěže o ocenění mohou české vědkyně do 28. února 2019.

0

Fakultní ples se uskuteční 9. března v Národním domě na Vinohradech. Vstupenky v prodeji ve vybraných termínech.

0

Akce se uskuteční 11. března 2019 v Lékařském domě (Sokolská 31, Praha 2). Program v příloze.

0

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

0

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

0

Přečtěte si, co nová encyklopedie An Illustrated Terminologia Neuroanatomica nabízí a čím se vyznačuje; jedním z autorů je prof. David Kachlík (Ústav anatomie 2. LF UK).

0

Vyzkoušejte si nově české odborné lékařské a zdravotnické e-knihy z produkce nakladatelství Galén, Grada, Portál a dalších. Přístupná pro studenty a zaměstnance 2. LF UK do 28. 2. 2019.

0

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

0

Seznamte se s podrobnostmi na našem webu a ve Studijním informačním systému. Přihlašujte se do 30. dubna 2019.

0

Evropská asociace koordinátorů ERASMUS (EAEC), Evropská asociace kariérového poradenství (EACG) a Nadace THALES oznamují 3. konferenci studentů univerzity (ASTUCON 2019).

0

Klinické semináře na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

0

Stipendijní pobyty v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy, které se uskuteční na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv.

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

0

Akademický rok 2018/19 – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hod.

0

13.–24. 5. 2019

0

Přihlášky, žádosti o pokračování a závěrečné zprávy bude možné vkládat do aplikace GA UK od 9. 10. 2018.