Výuka

Intervalový tréninkvideo

Pokud se rozhodnete během omezeného provozu sportovat, můžete se inspirovat krátkým návodem na intervalový trénink, který pro vás připravil Mgr. Petr Horn a Mgr. Michael Janek z Ústavu tělesné výchovy.


V závislosti na rozhodnutí Rektora UK ohledně koronaviru od 11. 3. 2020 se do odvolání ruší veškerá výuka tělesné výchovy, sportovní kurzy a sportovní akce pořádané Ústavem tělesné výchovy 2. LF.

O zahájení výuky nebo jiných změnách budete informováni e-mailem vaším vyučujícím asistentem.


 

Jak se zapsat na tělesnou výchovu na letní semestr 2019/2020?

  • 1. ročníky Všeobecného lékařství 2. LF (povinný předmět): mají hodiny TV ve svém rozvrhu dle jednotlivých kruhů. Náplň výuky je předem dána. Na TV se nehlásí.
  • 2. a 3. ročník Všeobecného lékařství 2. LF, 3. ročník 2. LF Fyzioterapie (povinný předmět): přihlašování na TV proběhne elektronicky od 20. 1. 2020 10.00 hod. do 26. 1. 2020 18.00 hod.
  • Ostatní ročníky 2. LF a 3. LF (volitelné předměty): přihlašování proběhne elektronicky od 27. 1. 2020 10.00 hod. do 16. 2. 2020 18.00 hod.

Přihlašování do hodin tělesné výchovy

  • Na letní semestr se do hodin TV musíte opět přihlásit na konkrétní sport. 
  • Přihlašování opět proběhne elektronickým přihlašovacím systémem.

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):


Všeobecné lékařství

1. ročník
  Tělesná výchova I
  PVP – Zimní sportovní kurz
  PVP – Letní sportovní kurz

2. ročník
  Tělesná výchova II

3. ročník
  Tělesná výchova III

Fyzioterapie – Bc. studium

1. ročník
  Pohybové aktivity v primární prevenci
  Zimní sportovní kurz

2. ročník
  Letní sportovní kurz
  Pohybové aktivity v sekundární prevenci
  Tělesná výchova I

3. ročník
  Tělesná výchova II

 

Splněné prezence za zimní semestr

Počet vašich splněných prezencí za zimní smestr 2019/2020 si můžete zkontrolovat zde (od 17. 1. 2020).

Informace o výuce a rozvrhy naleznete pod hlavičkou své fakulty: 2. LF / 3. LF.


Formulář žádost. Pro vyřízení žádostí používejte vyplněný formulář.

Vydáno: 16. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 24. 5. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Klein