Výuka

Výuka TV, zimní semestr 2019/2020

Výuka tělesné výchovy v Ústavu tělesné výchovy začíná v zimním semestru 2019/2020 pro obě fakulty v pondělí 30. září 2019.

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):

Všeobecné lékařství

1. ročník
  Tělesná výchova I
  PVP – Zimní sportovní kurz
  PVP – Letní sportovní kurz

2. ročník
  Tělesná výchova II

3. ročník
  Tělesná výchova III

Fyzioterapie – Bc. studium

1. ročník
  Pohybové aktivity v primární prevenci
  Zimní sportovní kurz

2. ročník
  Letní sportovní kurz
  Pohybové aktivity v sekundární prevenci
  Tělesná výchova I

3. ročník
  Tělesná výchova II

Jak se zapsat na tělesnou výchovu?

  • 1. ročníky Všeobecného lékařství 2. LF (povinný předmět): mají hodiny TV ve svém rozvrhu dle jednotlivých kruhů. Náplň výuky je předem dána. Na TV se nehlásí.
  • 2. a 3. ročník Všeobecného lékařství 2. LF, 3. ročník 2. LF Fyzioterapie (povinný předmět): přihlašování na TV proběhne elektronicky od 2. 9. 2019 10.00 hod. do 20. 9. 2019 18.00 hod.
  • Ostatní ročníky 2. LF a 3. LF (volitelné předměty): přihlašování proběhne elektronicky od 9. 9. 2019 10.00 hod. do 20. 9. 2019 18.00 hod.

Přihlašování do hodin tělesné výchovy

  • Na zimní semestr se do hodin TV musíte přihlásit na konkrétní sport.
  • Přihlašování do hodin TV pro letní semestr bude probíhat od 2. 9. 2019 pro povinné předměty 2. LF, od 9. 9. 2019 pro volitelné předměty obou fakult. Přihlašování končí shodně 20. 9. 2019.  
  • Přihlašování opět proběhne elektronickým přihlašovacím systémem (https://kolweb.lf2.cuni.cz/secure/tv/?rok=2019&semestr=1).

Splněné prezence za oba semestry 2018/2019

Počet vašich splněných prezencí za zimní smestr 2018/2019 si můžete zkontrolovat zde (od 14. 1. 2019).

Informace o výuce a rozvrhy naleznete pod hlavičkou své fakulty: 2. LF / 3. LF.


Formulář žádost. Pro vyřízení žádostí používejte vyplněný formulář.

Vydáno: 16. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 24. 5. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Klein