Výuka

 • Výuka TV, letní semestr 2018/2019

 • Výuka tělesné výchovy pro letní semestr začíná pro obě fakulty shodně 18. 2. 2019.

  Na letní semestr se do hodin TV musíte znovu přihlásit. Můžete změnit sportovní specializaci.

  Přihlašování do hodin TV pro letní semestr bude probíhat od 21. 1. 2019 pro povinné předměty 2. LF, od 28. 1. 2019 pro volitelné předměty obou fakult. Přihlašování končí shodně 10. 2. 2019.

  Přihlašování opět proběhne elektronickým přihlašovacím systémem (https://stary.lf2.cuni.cz/secure/tv/?rok=2018&semestr=2).

   

 • Výuka TV, zimní semestr 2018/2019

Výuka tělesné výchovy na Ústavu tělesné výchovy začíná v zimním semestru 2018/2019 pro obě fakulty v pondělí 1. října a končí v pátek 11. 1. 2019.

Výuka povinného předmětu TV pro 1. ročník, 2. LF, Všeobecné lékařství, končí v pátek 14. 12. 2018, jelikož v následujícím týdnu probíhají pitvy.

 • Splněné prezence za zimní semestr

Počet vašich splněných prezencí za zimní smestr 2018/2019 si můžete zkontrolovat zde (od 14. 1. 2019).

Informace o výuce a rozvrhy naleznete pod hlavičkou vaší fakulty: 2. LF / 3. LF.

 • Formulář žádost. Pro vyřízení žádostí používejte vyplněný formulář.
Vydáno: 16. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 28. 2. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Klein