Centrum bioinformatiky 2. LF UK

Potřebujete využívat metody pro shromažďování, analýzu a vizualizaci malých i rozsáhlých souborů biologických a medicínských dat? Navrhnout postup experimentu? Pomoci s klasickými i pokročilejšími statistickými metodami, jako jsou např. korelační analýza, testy dobré shody, kontingenční tabulky, regresní analýza, analýza rozptylu, analýza přežití, shluková analýza, zobecněné lineární modely nebo modely se smíšenými efekty? Pracovat efektivně s velkými objemy dat, vyhledávat subsekvence v datech, srovnávat a analyzovat sekvence? Obraťte se na naše pracoviště.