Zápis do prvních ročníků pro akademický rok 2022/2023

Dovolujeme si informovat o termínech zápisů do prvních ročníků pro akademický rok 2022/2023.

Všeobecné lékařství

Zápis do prvního ročníku magisterského studijního programu Všeobecné lékařství se bude konat 17. a 29. června 2022 v 9.00 hodin.

Zápis proběhne ve Velké posluchárně v budově FN Motol (V Úvalu 84/1, 150 06 Praha 5).

Pokud se nemůžete zápisu zúčastnit osobně z velmi vážných důvodů, můžete na základě plné moci (nemusí být úředně ověřená) ve výjimečných případech pověřit zástupce, který za vás celý zápis provede. Preferujeme osobní účast na zápisu.

Zápisu se mohou zúčastnit pouze přijatí uchazeči, kteří dodali úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení při ústním pohovoru nebo na studijním oddělení fakulty (úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení musí být dodána ještě před zápisem).

K zápisu s sebou prosím přineste:

  • průkaz totožnosti
  • vytištěný a podepsaný zápisový list ze SISu
  • psací potřeby

Aplikovaná fyzioterapie, Fyzioterapie, Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství

Zápisy do prvních ročníků bakalářského studijního programu Fyzioterapie a navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná fyzioterapie se budou konat ve čtvrtek 30. června 20229.00 hodin.

Zápisy do prvních ročníků bakalářských studijních programů Všeobecné ošetřovatelství a Pediatrické ošetřovatelství se budou konat ve čtvrtek 30. června 20229.00 hodin.

Zápisy proběhnou ve Velké posluchárně v budově FN Motol (V Úvalu 84/1, 150 06 Praha 5).

Pokud se nemůžete zápisu zúčastnit osobně z velmi vážných důvodů, můžete na základě plné moci (nemusí být úředně ověřená) ve výjimečných případech pověřit zástupce, který za vás celý zápis provede. Preferujeme osobní účast na zápisu.

Zápisu se mohou zúčastnit pouze přijatí uchazeči, kteří dodali úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení při ústním pohovoru nebo na studijním oddělení fakulty (úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení musí být dodána ještě před zápisem).

K zápisu s sebou prosím přineste:

  • průkaz totožnosti
  • vytištěný a podepsaný zápisový list ze SISu
  • psací potřeby

Uchazeči, kteří řádně ukončili Bc. studium letos a dosud neobdrželi diplom, se mohou zúčastnit zápisu také. U zápisu budou předkládat potvrzení o ukončení Bc. studia vydané studijním oddělením příslušné fakulty (absolventi 2. LF UK potvrzení o ukončení Bc. studia předkládat nemusí).

Vytvořeno: 13. 6. 2022 / Upraveno: 15. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Hedvika Hubáčková