Aktuality pro specializační vzdělávání

0

Promítání se uskuteční 22. 10. 2019 od 14.25 v Levé malé posluchárně.

0

Seznam odborných seminářů Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN pro zimní semestr 2019–2020. Jsou přístupny odborné veřejnosti.

0

Podávání projektů v rámci vyhlášení 4. výzvy Výzkumného fondu CELSA.

0

Z důvodu platnosti novely zákona č. 95/2004 Sb., s účinností od 1. 7. 2017 a vyhlášky č. 221/2018 Sb., došlo ke změně platnosti akreditace jednotlivých pracovišť.