Ceny a odměny studentů

Vnitřní předpisy

Ceny a odměny studentů

CENA DĚKANA 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK
 
Cena může být udělena absolventům všech studijních programů vyučovaných naší fakultou, za následujících podmínek:
 

  1. splnění všech studijních povinností dle studijního plánu na fakultě
  2. všechny státní zkoušky hodnoceny známkou 1
  3. studijní průměr za celé studium nejvýše 1,25
     

Cena ve výši 5.000,– Kč je udělována při promocích bez předchozí žádosti.
 
NADACE MANŽELŮ VLASTY A ERVÍNA ADAMOVÝCH
 
Nadace byla zřízena za účelem podpory studentů 2. LF UK formou poskytování stipendia sociálně potřebným studentům s dobrými studijními výsledky. O poskytnutí rozhoduje správní rada nadace na návrh fakulty.

Vytvořeno: 21. 2. 2014 / Upraveno: 28. 11. 2018 / Odpovědná osoba: Marie Havlová