Akademičtí funkcionáři Univerzity Karlovy

Rektor:
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Prorektoři:
prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.

prorektor pro studijní záležitosti

prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost

prof. PhDr. Mojmír Horyna
prorektor pro akademické kvalifikace

doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.
prorektor pro vnější vztahy

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
prorektor pro zahraniční styky a mobilitu

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
prorektor pro rozvoj

Předseda akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze:
prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

Kvestor:
Ing. Josef Kubíček

Rektorát:
Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1
telefon / telephone: 224 491 111

Poslední aktualizace: 10. 11. 2017 / Odpovědná osoba: Administrátor