Uchazeči

Proč si zvolit naši fakultu & jak na přijímačky

Studenti

Návody, odkazy a informace potřebné ke studiu a životu na fakultě

Zaměstnanci

Aktuality, aplikace, dokumenty, formuláře

profesor MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
0

V pátek 5. července 2019 zemřel prof. Josef Koutecký, mimořádná osobnost české medicíny. Poslední rozloučení se konalo v sobotu 13. července 2019 v 11.00 v chrámu Nanebevzetí Panny Marie Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

0

Zápis studentů do vyšších ročníků se bude konat dle následujícího harmonogramu.

0

Vyhlášení 2. kola žádostí o Hlávkovu kolej na akademický rok 2019/2020.

0

V průběhu července a srpna probíhá postupné stěhování pracovišť v rámci budov v areálu na Plzeňské ulici. Dochází i k přesunům některých kanceláří mezi Žížalou a novou budovou; naopak jiná pracoviště se stěhují do uvolněných prostor v Žížale.

0

Prof. Josef Veselka, přednosta Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, publikuje nejen v odborných časopisech s vysokým impact factorem. Před časem mu vyšla sbírka povídek a nyní vycházejí knižně sloupky, které v posledních dvou letech pravidelně píše do přílohy Hospodářských novin Ego!

0

Vzhledem k tomu, že po zápisu studentů má fakulta kapacitu pro přijetí dalších studentů, využívá děkan fakulty svého práva podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy a v rámci doplňovacího řízení posunuje bodovou hranici pro přijetí ke studiu u nabízených studijních programů.

0

Medici pro očkování představili svůj osvětový projekt. Zpráva z tiskové konference a další mediální výstupy sdružení, jehož členy jsou studenti a zástupci akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (10. června 2019).

0

Uchazeči mohou nahlédnout do svých materiálů ve středu 7. 8. 2019 v 10.00 na Studijním oddělení děkanátu 2. lékařské fakulty UK.

0

Ve dnech 5. až 8. června 2019 se v Liverpoolu konala 42. konference Evropské společnosti pro cystickou fibrózu… Píše prof. Pavel Dřevínek.

0

Byli jsme pozváni přednášet do ChongQingu v Tibetu... Komentované fotografie z cesty posílá prof. Jan Lebl, přednosta Pediatrické kliniky.

0

Děkan fakulty prof. Vladimír Komárek v rozhovoru shrnuje nejpodstatnější změny, které fakultu čekají v souvislosti s modernizací studia všeobecného lékařství.

0

26. května 2019 hostila 2. lékařská fakulta třetí vydání TEDxCharlesUniversity... Reportáž v angličtině.

0

Ve čtvrtek 10. května pozval spolek AIMS dr. Martu Horákovou jako přednášející v projektu Modely rolí v medicíně. Reportáž v angličtině.

#ILookLikeASurgeon
Women in Surgery

0

Prof. Josef Veselka popisuje cestu k publikaci v prestižním časopisu s IF 23, na jejímž základě může dojít ke změně v budoucích doporučených postupech pro léčbu hypertrofické obstrukční kardiomyopatie.

0

Přinášíme výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku všech studijních oborů na 2. LF UK.