Zápisky ze senátu (21. listopadu 2018)

Při listopadovém setkání se začalo svižně tématem, které ještě nestihlo utichnout – výsledky prvního kola voleb do AS 2. LF. Píše Barbora Vyhnánková (tentokrát s přispěním Adama Lázničky), kreslí dr. Adam Kalina.


Akademický senát odhlasoval, že výsledky návrhového kola budou k nahlédnutí i s počty hlasů až po přihlášení na fakultním webu. Až se navržení vyjádří ke své kandidatuře, budou zveřejněni pouze postupující kandidáti, a to pro všechny návštěvníky našeho webu. Děkujeme dr. Charvátové a celé volební komisi.

Dne 9. a 10. 11.  proběhlo v Brně setkání lékařských fakult ČR a SR, kde nás zastupoval pan děkan prof. Komárek s početnou družinou. Celé setkání bylo rozděleno do několika bloků – pregraduální studium, nelékařské zdravotní obory, specializační vzdělávání, věda a mobilita a simulační medicína. Celou konferencí se provlékalo téma navyšování počtu studentů a financí. Součástí programu byl též společenský večer a návštěva kampusu brněnské lékařské fakulty. Naše delegace zamáčkla slzičku, když procházela tamní knihovnou a studovnou, která má kapacitu 560 míst a je v ní 120 počítačů...

Dále bylo na programu schválení doktorských studijních programů, které proběhlo bez problémů. Zprávy vedení fakulty uzavřel pan děkan pozváním na Den otevřených dveří, který se koná 12. ledna 2019 a kde očekává plnou spolupráci studentů, absolventů i pedagogů naší fakulty.

Další bod v programu tvořilo představení nového složení Disciplinární komise, a následně jeho schválení. Novými členy se stali: PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D., prof. MUDr. Richard Škába, CSc., (a přes velké protesty – své vlastní) prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.; z řad studentů MUDr. Anna Olšerová, Daniel Slovák a Barbora Vyhnánková. Náhradníky jsou doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D., doc. PhDr. Onřej Čakrt, Ph.D., a Martin Němec s Anežkou Buzrlovou.

Dále v programu vystoupil doc. Hrušák, který převedl „úmrtnost“ našich studentů za poslední roky do Kaplan Meierových grafů. Máme stále vynikající výsledky – studium na naší fakultě přežije přes 82 % českých mediků! Docenta požádáme, aby své výsledky publikoval na fakultním webu (IF zajistíme).

Diskuse se strhla ohledně rezervace poslucháren a přesunů výuky z nich. Informace o tom, jak si posluchárnu zarezervovat a co vše je k tomu potřeba, by se měly brzy objevit na webu.

Vydáno: 30. 11. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková