Zápisky ze senátu (16. ledna 2019)

V lednu se konalo poslední zasedání AS, jehož funkční období končí. Poslední zápisky píše Barbora Vyhnánková, kreslí dr. Adam Kalina.


Poslední setkání staré party senátorů se chýlilo ke druhé polovině. Já jsem přiběhla o něco později, jelikož jsem si zabouchla klíče v motolácké místnosti (která se nachází v budově A v areálu na Plzeňské). Ano, přesně tam, kde probíhá výuka humá... ehm... humanitních základů lékařství. Takhle jsem si poslední setkání v roli senátora nepředstavovala.

Teď k jádru pudla, čili k zasedání AS. Děkuju Adamovi za osvětlení úvodu, který jsem tak bravurně zameškala. Hned na začátku došlo k mírným zmatkům v programu – legislativní komise připravila dvě změny Volebního řádu AS 2. LF UK: první by umožňovala provést elektronicky i druhé kolo voleb, druhá trochu mění systém voleb do komunit (ve druhém kole by každý volič nemusel volit dva kandidáty, ale stačil by jeden, jelikož za každou komunitu se do senátu dostane stejně pouze jeden kandidát). Vzhledem k pozdě dodaným materiálům byl tento bod přesunut na příští zasedání.

Poté se slova ujal pan děkan. Poděkoval všem zúčastněným za vydařený průběh DOD a informoval o schůzce s náměstkem Dolečkem na téma výstavby multifunkční budovy. V rychlosti informoval o projektu AKORD, což je program naší fakulty vedený profesorem Marusičem, který se bude zabývat úpravou curricula a zlepšením kvality výuky. V rámci AKORDu vznikají menší pracovní skupiny, které se zabývají např. zlepšováním pedagogických dovedností učitelů apod.

Všechny komise vypracovaly seznam témat, jimiž se v průběhu uplynulých dvou let zabývaly. Materiály obsahují všechny řešené problémy, včetně stavu, ve kterém se nacházejí (tj. zda jsou splněné, zda jsou zamítnuté a proč). Tyto podklady poslouží novému senátu.

Zpráv z „velkého senátu“ (AS Univerzity Karlovy) se ujal prof. Kachlík, informoval o konkurzu na náhradníka delegáta do Studentské komory Vědecké rady UK. Přihlásila se Michaela Hronová. Přejeme hodně štěstí. Dále pan profesor informoval o drobných změnách na dalších postech v radách UK.

K bodu různé nepřišel žádný podnět. Doc. Hrušák si spokojeně a trochu nostalgicky povzdechl. Popřál všem hodně úspěchů a sil, zejména těm senátorům, kteří se rozhodli v boji pokračovat. Potleskem jsme poděkovali sekretářce senátu Heleně Ulovcové, bez které bychom si práci v AS ani neuměli představit.

Děkujeme, já i Adamové – Adam Láznička a MUDr. Adam Kalina – za ty dva roky.

A já se tímto loučím se Zápisky.

Vydáno: 31. 1. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková