0

Termín pro odeslání přihlášky končí 27. září.

0

S účinností od 1. 7. 2018 se zvyšují ceny triček a plášťů. Zároveň bude probíhat výprodej textilu se starým logem, a to do vyprodání zásob. Výprodej se týká dámských plášťů velikosti L až XXL a pánských plášťů velikosti XL, vše za jednotnou cenu 100 Kč.

 

0

5. října 2018 od 13 do 15 hodin v Modré posluchárně v Celetné 20

0

Seznam odborných seminářů pořádaných Interní klinikou 1. LF UK a ÚVN.

0

Termíny uzávěrkek stipendií Fulbightovy komise na akademický rok 2019/2020.

0

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové oznamuje možnost hlásit se k účasti na prestižních mezinárodních Salcburských lékařských seminářích v roce 2019.

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

0

Od roku 2013 uděluje 2. lékařská fakulta dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let za vynikající práci Cenu Vlasty Adamové a Cenu Ervína Adama. Nominace pro rok 2018 lze podávat do 1. října.

0

Centrum celoživotního vzdělávání a Ústřední knihovna Univerzity Karlovy pořádá v termínech 15. 10., 19. 11. a 10. 12. 2018 školení práce se systémem Turnitin.

0

Akademický rok 2018/19 – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hod.

0

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

0
0

Přihlášky, žádosti o pokračování a závěrečné zprávy bude možné vkládat do aplikace GA UK od 9. 10. 2018.

0

Žádosti je možné podat do 31. října 2018.

0

Fond mobility UK vyhlašuje termíny podávání přihlášek pro zimní semestr 2018/2019.

0

Pořádá IPSC.