0

Uzávěrka přihlášek je 15. 4. 2018.

0

Soutěž Primus by měla zvýšit dynamiku vědecké práce, včetně mobility pracovníků.

0

Přijďte 1. 3. na seminář o vytváření alertů v PubMedu (seminář z důvodu nemoci posunut na 1. 3.).

0

Školení systému Turnitin se uskuteční v úterý 6. 3. ve 14 hod.

0

A trip for international students takes place on 14 and 15 April 2018.

0

The call for applications for the 2018 Scientific Prizes of the Embassy of France in the Czech Republic in the field of Medicine has been launched...

0

Fond mobility UK vyhlašuje termíny podávání přihlášek pro letní semestr 2017/2018.

0

GA ČR předpokládá vyhlášení první veřejné soutěže v průběhu druhého čtvrtletí roku 2018, se zahájením řešení projektů v roce 2019.
Předpokládaný termín pro vyhlášení veřejných soutěží pro standardní, juniorské a bilaterální projekty je konec února 2018.

0

Letní semestr – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hod.

0

Pořádá Informační, poradenské a sociální centrum UK.

0

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

0

Seznam odborných seminářů pořádaných Interní klinikou 1. LF UK a ÚVN.

0

Do 28. 2. 2018 je možné podávat návrhy na udělení Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počín.

0

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

0

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

0

Dovolte, abychom vás informovali o Stipendiu pro Čechy a Slováky na Univerzitě v Pittsburghu. Deadline pro žádosti je 30. března 2018.

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol