0

Centrum úrazové prevence pořádá v pondělí 18. 12. od 13.00 seminář zaměřený na problematiku úrazů dětí v jezdeckém sportu (nejedná se o profesionální jezdectví, ale o volnočasovou aktivitu).

0

Plný provoz děkanátu bude do pátku 22. 12. 2017 do 12.00 a v novém roce od 2. 1. 2018.

0

Školení proběhne ve čtvrtek 14. 12. od 14.00 do 15.30 v počítačové učebně ÚVI.

0

6. výzkumný seminář Helmut Remschmidt Research Seminar (HRRS) se letos na podzim poprvé konal v České republice. Hlavní téma znělo: Děti v riziku duševní poruchy.

0

Dovolte, abychom vás informovali o Stipendiu pro Čechy a Slováky na Univerzitě v Pittsburghu. Deadline pro žádosti je 30. března 2018.

0

12. ledna 2018 se uskuteční Reprezentační ples Univerzity Karlovy v Paláci Žofín...

0

Buďte přesvědčiví a zaujměte publikum. Získejte jistotu a odstraňte trému. Zapůsobte na ostatní. Zvládněte námitky a obtížné situace při prezentaci. Jednodenní tréninkový kurz pro malou skupinu, pořádaný IPSC UK, bude probíhat ve středu 29. listopadu nebo v pátek 15. prosince vždy od 9 do 16 hod. v malé zasedací síni Karolina ve 2. patře.

0

Univerzita Karlova průběžně rozšiřuje nabídku slev a výhod, které mohou zaměstnanci čerpat u smluvních partnerů.

0

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje veřejnou soutěž pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

0

Univerzita Karlova pořádá v rámci Roku humanity a demokracie sérii charitativních koncertů. První proběhne 19. října, v Kampusu Hybernská 4 vystoupí kapela Vanua2. Podrobnosti na plakátu a na Facebooku akce.

0

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

0

Vyhlášení 22. ročníku Ceny Eppendorf pro mladé evropské badatele.

0

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

0

Přesné specifikace k jednotlivým pobytům jsou k dispozici na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce MŠMT ČR.

0

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

0

Seznam odborných seminářů pořádaných Interní klinikou 1. LF UK a ÚVN.

0

Zimní semestr – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pondělí od 14.30.