Zaměstnanec

0

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2020 – 2023

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vyhlašuje dne 15. 05. 2019

Jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž

o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2020 – 2026

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

0

Pod záštitou Ústavu anatomie 2. LF se počátkem příštího semestru rozběhne nový projekt týkající se výuky praktického použití ultrazvuku pod názvem Kurzy sonografie. Pro tento projekt hledáme studentské lektory, kteří se budou podílet na jeho činnosti.

0

Plán seminářů na letní semestr 2018/2019

Ústav anatomie hledá zájemce o doktorské (Ph.D.) studium
0

Téma: Změny ve struktuře a v inhibičním systému hippokampu a parahipokampálních oblastí u mladých zvířat po status epilepticus (školitel prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.)

0

Aktualizace, změna prodejní doby. Fakultní pláště, trička, případně další reklamní předměty můžete kupovat každé úterý a čtvrtek vždy od 13.30 do 15.30. Od ledna 2019 prodej probíhá v „pop-up“ prodejně v prostoru mezi Malou pravou a Malou levou posluchárnou.

0

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

0

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

0

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

0

Klinické semináře na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

0

Stipendijní pobyty v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy, které se uskuteční na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv.

0

Akademický rok 2018/19 – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hod.