0

Kandidátem na funkci děkana, zvoleným akademickým senátem 2. lékařské fakulty pro následující funkční období 1. února 2018 až 31. ledna 2022, se stal prof. Vladimír Komárek, dosavadní děkan.

0

Poznamenejte si do diáře: Den otevřených dveří na 2. lékařské fakultě se koná v sobotu 13. ledna 2018 od 10 hod.

0

Rektor Karlovy univerzity udělil Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2016 knize Memorix histologie...

0

12. ledna 2018 se uskuteční Reprezentační ples Univerzity Karlovy v Paláci Žofín...

0

Vzhledem k velmi úspěšným předchozím ročníkům, kdy jsme dvakrát získali první místo, nás v letošním roce čekala opět obhajoba vítězného postu. Zprávu o výsledcích píše dr. Květa Skálová.

0

Podle žebříčku U.S. News Best Global Universities Ranking 2018 je nejlepší univerzitou v České republice Univerzita Karlova, a to na 196. místě z 1250 hodnocených univerzit; v Evropě je 85.

0

Univerzita Karlova pořádá v rámci Roku humanity a demokracie sérii charitativních koncertů. První proběhne 19. října, v Kampusu Hybernská 4 vystoupí kapela Vanua2. Podrobnosti na plakátu a na Facebooku akce.

0

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

0

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

0

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Fakultní tým ve složení Miroslav Keselica, Gabriela Holubová a Tereza Dočekalová obsadil druhé místo v mezinárodní záchranářské soutěži Rallye Rejvíz. Více v reportáži M. Keselici.

2. lékařská fakulta hledá pracovníka

0

A graduate of the Second Faculty of Medicine, Dr. Sugitha Sureshkumar, writes an essay about her experiences from Prague and many renowned hospitals in the United Kingdom and the world – with genuine gratitude to the Second Faculty, she adds.

0

Absolvent 2. lékařské fakulty dr. Majed Koleilat vede privátní pediatrickou praxi v USA, pracoval ve fakultní nemocnici v Pensylvánii. Píše esej o svých zkušenostech.