0

Kandidátem na funkci děkana, zvoleným akademickým senátem 2. lékařské fakulty pro následující funkční období 1. února 2018 až 31. ledna 2022, se stal prof. Vladimír Komárek, dosavadní děkan.

0

Kurz byl organizován ve dnech 27.–29. 10. 2017 MUDr. Janem Brožem z Interní kliniky naší fakulty.

0

Dr. Bedřich Binek a MUDr. Michal Rejchrt z 2. lékařské fakulty vytvořili zařízení sloužící k neurostimulaci pacientů trpících inkontinencí. Podrobnosti v tiskové zprávě Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy.

0

Podle žebříčku U.S. News Best Global Universities Ranking 2018 je nejlepší univerzitou v České republice Univerzita Karlova, a to na 196. místě z 1250 hodnocených univerzit; v Evropě je 85.

0

Prof. Graham Davies bude předášet na téma Severe immunodeficiencies and their treatment options, a to 12. prosince 2017 od 14.30.

0

Ústav imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole hledá referentku.

0

Ve středu 25. října 2017 se udál další z tradičních fakultních koncertů, věnovaný prof. Josefu Kouteckému a jubilujícímu prof. Otto Hrodkovi, zahrálo Panochovo kvarteto. Přečtěte si reportáž Martina Vidličky a prohlédněte fotografie, kterými se uvádí nastupující fakultní fotograf Michal Hladík.

0

Poznamenejte si do diáře: Den otevřených dveří na 2. lékařské fakultě se koná v sobotu 13. ledna 2018 od 10 hod.

0

Univerzita Karlova pořádá v rámci Roku humanity a demokracie sérii charitativních koncertů. První proběhne 19. října, v Kampusu Hybernská 4 vystoupí kapela Vanua2. Podrobnosti na plakátu a na Facebooku akce.

0

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

0

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

0

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

0

28. července byla podepsána smlouva na 3. etapu dostavby areálu teoretických ústavů fakulty na Plzeňské. Prohlédněte si vizualizaci.

Fakultní tým ve složení Miroslav Keselica, Gabriela Holubová a Tereza Dočekalová obsadil druhé místo v mezinárodní záchranářské soutěži Rallye Rejvíz. Více v reportáži M. Keselici.

2. lékařská fakulta hledá pracovníka

0

A graduate of the Second Faculty of Medicine, Dr. Sugitha Sureshkumar, writes an essay about her experiences from Prague and many renowned hospitals in the United Kingdom and the world – with genuine gratitude to the Second Faculty, she adds.

0

Absolvent 2. lékařské fakulty dr. Majed Koleilat vede privátní pediatrickou praxi v USA, pracoval ve fakultní nemocnici v Pensylvánii. Píše esej o svých zkušenostech.