0

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

0

Rektor Karlovy univerzity udělil Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2016 knize Memorix histologie...

0

Podle žebříčku U.S. News Best Global Universities Ranking 2018 je nejlepší univerzitou v České republice Univerzita Karlova, a to na 196. místě z 1250 hodnocených univerzit; v Evropě je 85.

0

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

0

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

0

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

2. lékařská fakulta hledá pracovníka

0

A graduate of the Second Faculty of Medicine, Dr. Sugitha Sureshkumar, writes an essay about her experiences from Prague and many renowned hospitals in the United Kingdom and the world – with genuine gratitude to the Second Faculty, she adds.

0

Absolvent 2. lékařské fakulty dr. Majed Koleilat vede privátní pediatrickou praxi v USA, pracoval ve fakultní nemocnici v Pensylvánii. Píše esej o svých zkušenostech.