Oceněné publikace našeho ústavu

Publikační aktivita vědeckého týmu Ústavu imunologie byla již mnohokrát oceněna. Posledním úspěchem je získání Ceny za nejlepší přehledný článek za rok 2006 publikovaný v časopise Alergie. Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., a MUDr. Jana Kayserová převzaly tuto cenu 8. 3. 2007 v hotelu Ambasador na zasedání České společnosti alergologie a klinické imunologie. Oceněný článek Alergie a autoimunita – jin a jang imunopatologie byl věnovaný prof. MUDr. Terezii Fučíkové, DrSc., k jejímu významnému životnímu jubileu.
 

 
Následovalo další ocenění za soubor prací pod vedením prof. MUDr. Jiřiny Bartůňkové, DrSc. Ústav imunologie získal „Zvláštní cenu Arnolda Beckmana pro klinická pracoviště“ v kategorii Buněčná biologie a imunologie, kterou vyhlašuje společnost Immunotech, a.s., a česká pobočka společnosti Beckman Coulter Inc.
 

Vydáno: 29. 7. 2014 / Odpovědná osoba: Administrátor