Aktuality vědy a výzkumu

0

Uzávěrka přihlášek je 1. února 2018.

0

Ústav patologické fyziologie 2. LF UK hledá zájemce o vědeckou práci a Ph.D. studium na projektu: „Úloha změněné renální vaskulární reaktivity v rozvoji renální dysfunkce a její následná role v progresi chronického srdečního selhání: preklinické studie na zvířecích modelech“.

0

Dovolte, abychom vás informovali o Stipendiu pro Čechy a Slováky na Univerzitě v Pittsburghu. Deadline pro žádosti je 30. března 2018.

0

 Nabídka účasti na letní škole s názvem „Youth with Disabilities: Shaping inclusive ASEM Societies”

0

Cílem je podpořit na UK proces praktického využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi a nalézt pro ně i komerční využití.

0

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na čtvrté letošní zasedání vědecké rady, které proběhne ve čtvrtek 16. listopadu 2017 od 13.30 ve Velké posluchárně. Na programu je udílení Cen Adamových 2017, habilitační řízení PhDr. Ondřeje Čakrta, Ph.D., a habilitační řízení MUDr. Ondřeje Hradského, Ph.D.

0

22. 11. 2017 – Úvod do problematiky duševního vlastnictví
11. 12. 2017 – Dostal(a) jsem nápad a co teď s ním

0

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje veřejnou soutěž pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

0

Termín podávání žádostí – 1. prosinec 2017.

Stránky