Aktuality vědy a výzkumu

0

5. října 2018 od 13 do 15 hodin v Modré posluchárně v Celetné 20

0

Termíny uzávěrkek stipendií Fulbightovy komise na akademický rok 2019/2020.

0
0

Přihlášky, žádosti o pokračování a závěrečné zprávy bude možné vkládat do aplikace GA UK od 9. 10. 2018.

0

Žádosti je možné podat do 31. října 2018.

0

2. lékařská fakulta UK vyhlašuje na základě pokynu MŠMT ČR soutěž o projekty v rámci institucionálního plánu (dále jen „IP“) pro VVŠ na roky 2019–2020. Cílem IP je přispět k naplňování priority stanovené v Dlouhodobém záměru 2. LF UK v Praze na roky 2016–2020.

0

Stránky