Aktuality vědy a výzkumu

0
0

Uzávěrka soutěže je 15. 6. 2018.

0

Grantová agentura ČR vyhlásila dne 15. 5. 2018 veřejnou soutěž na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019.

0

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2019–2022

0

Molekulární biologie, chemie a fyzika. To jsou oblasti, v nichž je Rakouskou akademií věd udělována cena Ignaze L. Liebena, dotovaná částkou 36 000 USD. Ucházet se o ni mohou kandidáti do 40 let věku, jejichž vědecká práce přinesla výjimečné výsledky ve výše zmiňovaných oblastech. Uzávěrka přihlášek je 31. května 2018.

0
0

Lush Prize je významná iniciativa mající za cíl dosáhnout dne, kdy se bude bezpečnostní testování vykonávat bez využívání zvířat.

Stránky