Sylaby volitelných předmětů

Volitelné předměty pro 1. ročník
kód název volitelného předmětu
DV00007 VP – Zimní sportovní kurz – přihlašování na Ústavu tělesné výchovy
DV00008 VP – Letní sportovní kurz – přihlašování na Ústavu tělesné výchovy
DV01051 VP – Analýza dat v R a vybrané kapitoly ze statistiky
DV01006 VP – Ekonomické myšlení ve zdravotnictví
DV01056 VP – Uvedení do R a analýzy dat
   
Volitelné předměty pro 2. ročník
kód název volitelného předmětu
DV00007 VP – Zimní sportovní kurz – přihlašování na Ústavu tělesné výchovy
DV00008 VP – Letní sportovní kurz – přihlašování na Ústavu tělesné výchovy
DV01051 VP – Analýza dat v R a vybrané kapitoly ze statistiky
DV01058 VP – Ekologie člověka
DV01006 VP – Ekonomické myšlení ve zdravotnictví
DV01016 VP – Komunikační dovednosti
DV01066 VP – Lékařská statistika 1
DV01067 VP – Lékařská statistika 2
DV01056 VP – Uvedení do R a analýzy dat
DV01059 VP – Základy bodyterapie
DV01065 VP – Základy vědecké práce
   
Volitelné předměty pro 3. ročník
kód název volitelného předmětu
DV00007 VP – Zimní sportovní kurz – přihlašování na Ústavu tělesné výchovy
DV00008 VP – Letní sportovní kurz – přihlašování na Ústavu tělesné výchovy
DV01051 VP – Analýza dat v R a vybrané kapitoly ze statistiky
DV01082 VP – Bionanotechnologie v regenerativní medicíně
MB151P108 VP – Clinical Cases in Immunology (v angličtině)
DV01006 VP – Ekonomické myšlení ve zdravotnictví
DV01002 VP – Klinická fyziologie kardiovaskulárního a renálního systému – od teorie k praxi
DV01084 VP – Konverzace v anglickém jazyce
DV01066 VP – Lékařská statistika 1
DV01067 VP – Lékařská statistika 2
DV01053 VP – Metody molekulární genetiky a základy vědecké práce
EA0103031 VP – Molecules of Life & Mutations (v angličtině)
DV01004 VP – Molekulární patologie a její využití v praktické medicíně, část A a část B
DV01017 VP – Profesionální komunikace
DV01012 VP – Propedeutika vnitřního lékařství
DV01081 VP – Tkáňové inženýrství
DV01056 VP – Uvedení do R a analýzy dat
DV01077 VP – Vyšetřovací metody v lékařské genetice
DV01065 VP – Základy vědecké práce
   
Volitelné předměty pro 4. ročník
kód název volitelného předmětu
DV00007 VP – Zimní sportovní kurz – přihlašování na Ústavu tělesné výchovy
DV00008 VP – Letní sportovní kurz – přihlašování na Ústavu tělesné výchovy
DV01001 VP – Alergologie a klinická imunologie
DV01087 VP – Alternativní medicína očima nemocných a lékařů
DV01051 VP – Analýza dat v R a vybrané kapitoly ze statistiky
DV01007 VP – Antiinfekční léčba v klinické praxi
DV01082 VP – Bionanotechnologie v regenerativní medicíně
MB151P108 VP – Clinical Cases in Immunology (v angličtině)
DV01071 VP – Cystická fibróza
DV01060 VP – EBM (evidence based medicine)
DV01058 VP – Ekologie člověka
DV01006 VP – Ekonomické myšlení ve zdravotnictví
DV01005 VP – Farmakoterapie v klinické praxi
DV01072 VP – Funkční vyšetřování v pneumologii
DV01078 VP – Geografická medicína a balneografie
DV01034 VP – Infekční lékařství – od teoretických znalostí k pacientovi
DV01026 VP – Informační a komunikační technologie v medicíně
DV01027 VP – Informační základy klinické práce
DV01011 VP – Klinická a molekulární mikrobiologie
DV01002 VP – Klinická fyziologie kardiovaskulárního a renálního systému – od teorie k praxi
DV01003 VP – Klinická neuropatologie
DV01089 VP – Kmenové buňky a regenerativní medicína
DV01084 VP – Konverzace v anglickém jazyce
DV01086 VP – Kyberpsychologie
DV01073 VP – Léčba závislosti na tabáku
DV01066 VP – Lékařská statistika 1
DV01067 VP – Lékařská statistika 2
DV01053 VP – Metody molekulární genetiky a základy vědecké práce
DV01054 VP – Moderní diagnostika v onkohematologii – Dětská akutní leukemie jako model
EA0103031 VP – Molecules of Life & Mutations (v angličtině)
DV01020 VP – Molekulární patogeneze a léčba dětských endokrinních onemocnění
DV01043 VP – Neurointenzivní péče a urgentní stavy v neurologii
DV01045 VP – Neurologické syndromy a symptomy v klinických případech
DV01088 VP – Neurovědy
DV01013 VP – Nové technologie a vyšetřovací metody ve vnitřním lékařství
DV01046 VP – Novinky a pokroky v diagnostice a léčbě neurologických onemocnění
DV01061 VP – Očkování – od teorie k běžné praxi a za rámec výuky
DV01076 VP – Pneumologie v poliklinické praxi
DV01079 VP – Pokroky molekulární genetiky
DV01031 VP – Přednáškové večery Spolku lékařů českých v Praze
DV01035 VP – Rébusy infekcí v kazuistikách
DV01080 VP – Reprodukční medicína a reprodukční genetika
DV01057 VP – Sociální aspekty zdravotní péče o rizikové skupiny obyvatelstva
DV01036 VP – Speciální operace v otorinolaryngologii
DV01091 VP – Sportovní hry – přihlašování na Ústavu tělesné výchovy
DV01008 VP – Systém zdravotní péče, úhrady léčiv a léková politika
DV01090 VP – Tělesná výchova – přihlašování na Ústavu tělesné výchovy
DV01081 VP – Tkáňové inženýrství
DV01056 VP – Uvedení do R a analýzy dat
DV01047 VP – Vybrané kapitoly v dětské neurologii
DV01018 VP – Vybrané kapitoly z klinické kardiologie
DV01044 VP – Vybrané kapitoly z neurologie v ordinaci praktického lékaře
DV01062 VP – Vysoce nebezpečné nákazy
DV01077 VP – Vyšetřovací metody v lékařské genetice
DV00002 VP – Výživa ve vztahu k civilizačním onemocněním
DV01033 VP – Základy antiinfekční léčby
DV01042 VP – Základy neuro–myoskeletální medicíny
DV01038 VP – Základy orální a maxilofaciální chirurgie
DV00003 VP – Základy sportovní výživy
DV01009 VP – Základy TDM
DV01065 VP – Základy vědecké práce
DV01049 VP – Zážitkové terapie v medicíně
DV00004 VP – Zdravotní problematika vrcholového sportu a extrémních tělesných zátěží
   
Volitelné předměty pro 5. ročník
kód název volitelného předmětu
DV00007 VP – Zimní sportovní kurz – přihlašování na Ústavu tělesné výchovy
DV00008 VP – Letní sportovní kurz – přihlašování na Ústavu tělesné výchovy
DV01025 VP – Akutní stavy u dětí
DV01001 VP – Alergologie a klinická imunologie
DV01087 VP – Alternativní medicína očima nemocných a lékařů
DV01051 VP – Analýza dat v R a vybrané kapitoly ze statistiky
DV01007 VP – Antiinfekční léčba v klinické praxi
DV01068 VP – Astma bronchiále
DV01069 VP – Bronchogenní karcinom
DV01070 VP – Bronchologie
DV01032 VP – Cestovní medicína a tropické lékařství
MB151P108 VP – Clinical Cases in Immunology (v angličtině)
DV01071 VP – Cystická fibróza
DV01041 VP – Dermatoonkologie
DV01039 VP – Dětská dermatologie
DV01060 VP – EBM (evidence based medicine)
DV01006 VP – Ekonomické myšlení ve zdravotnictví
DV01005 VP – Farmakoterapie v klinické praxi
DV01072 VP – Funkční vyšetřování v pneumologii
DV01034 VP – Infekční lékařství – od teoretických znalostí k pacientovi
DV01026 VP – Informační a komunikační technologie v medicíně
DV01027 VP – Informační základy klinické práce
DV01019 VP – Kardiovaskulární onemocnění v dětském věku
DV01011 VP – Klinická a molekulární mikrobiologie
DV01028 VP – Klinická farmakologie
DV01002 VP – Klinická fyziologie kardiovaskulárního a renálního systému – od teorie k praxi
DV01003 VP – Klinická neuropatologie
DV01089 VP – Kmenové buňky a regenerativní medicína
DV01029 VP – Komplexní péče o pacienty s urologickými nádory
DV01040 VP – Korektivní dermatologie a základy plastické chirurgie
DV01084 VP – Konverzace v anglickém jazyce
DV01086 VP – Kyberpsychologie
DV01073 VP – Léčba závislosti na tabáku
DV01066 VP – Lékařská statistika 1
DV01067 VP – Lékařská statistika 2
DV01030 VP – Miniinvazivní urologická operativa
DV01054 VP – Moderní diagnostika v onkohematologii – Dětská akutní leukemie jako model
EA0103031 VP – Molecules of Life & Mutations (v angličtině)
DV01020 VP – Molekulární patogeneze a léčba dětských endokrinních onemocnění
DV01055 VP – Nejasné diagnózy v pediatrii a hematologii – úloha moderních metod v diferenciální diagnostice
DV01043 VP – Neurointenzivní péče a urgentní stavy v neurologii
DV01045 VP – Neurologické syndromy a symptomy v klinických případech
DV01088 VP – Neurovědy
DV01046 VP – Novinky a pokroky v diagnostice a léčbě neurologických onemocnění
DV01061 VP – Očkování – od teorie k běžné praxi a za rámec výuky
DV01076 VP – Pneumologie v poliklinické praxi
DV01079 VP – Pokroky molekulární genetiky
DV01023 VP – Poruchy vodního elektrolytového hospodářství v dětském věku
DV01083 VP – Praktické lékařství
DV01010 VP – Právní ochrana lékaře
DV01031 VP – Přednáškové večery Spolku lékařů českých v Praze
DV01085 VP – Psychosomatika v praxi
DV01048 VP – Psychoterapeutická propedeutika
DV01022 VP – Racionální postupy a instrumentální metody v dětské gastroenterologii
DV01050 VP – Radiologie
DV01035 VP – Rébusy infekcí v kazuistikách
DV01080 VP – Reprodukční medicína a reprodukční genetika
DV01074 VP – Sleep apnoe syndrom
DV01091 VP – Sportovní hry – přihlašování na Ústavu tělesné výchovy
DV01008 VP – Systém zdravotní péče, úhrady léčiv a léková politika
DV01090 VP – Tělesná výchova – přihlašování na Ústavu tělesné výchovy
DV01021 VP – Transplantace orgánů
DV01056 VP – Uvedení do R a analýzy dat
DV01047 VP – Vybrané kapitoly v dětské neurologii
DV01018 VP – Vybrané kapitoly z klinické kardiologie
DV01015 VP – Vybrané kapitoly z metabolismu, nefrologie a gastroenterologie
DV01044 VP – Vybrané kapitoly z neurologie v ordinaci praktického lékaře
DV01052 VP – Vybrané kapitoly z onkologie
DV01037 VP – Vybrané kapitoly z praktické oftalmologie
DV01024 VP – Vybrané kasuistiky a doporučené postupy v pediatrii
DV01062 VP – Vysoce nebezpečné nákazy
DV00002 VP – Výživa ve vztahu k civilizačním onemocněním
DV01033 VP – Základy antiinfekční léčby
DV01038 VP – Základy orální a maxilofaciální chirurgie
DV00003 VP – Základy sportovní výživy
DV01009 VP – Základy TDM
DV01065 VP – Základy vědecké práce
DV01075 VP – Zánětlivá plicní onemocnění – tuberkulóza a pneumonie
DV01014 VP – Závažné stavy ve vnitřním lékařství
DV01049 VP – Zážitkové terapie v medicíně
DV00004 VP – Zdravotní problematika vrcholového sportu a extrémních tělesných zátěží
   
Volitelné předměty pro 6. ročník
kód název volitelného předmětu
DV00007 VP – Zimní sportovní kurz – přihlašování na Ústavu tělesné výchovy
DV00008 VP – Letní sportovní kurz – přihlašování na Ústavu tělesné výchovy
DV01025 VP – Akutní stavy u dětí
DV01051 VP – Analýza dat v R a vybrané kapitoly ze statistiky
DV01068 VP – Astma bronchiále
DV01069 VP – Bronchogenní karcinom
DV01070 VP – Bronchologie
MB151P108 VP – Clinical Cases in Immunology (v angličtině)
DV01071 VP – Cystická fibróza
DV01060 VP – EBM (evidence based medicine)
DV01006 VP – Ekonomické myšlení ve zdravotnictví
DV01072 VP – Funkční vyšetřování v pneumologii
DV01034 VP – Infekční lékařství – od teoretických znalostí k pacientovi
DV01026 VP – Informační a komunikační technologie v medicíně
DV01027 VP – Informační základy klinické práce
DV01019 VP – Kardiovaskulární onemocnění v dětském věku
DV01029 VP – Komplexní péče o pacienty s urologickými nádory
DV01084 VP – Konverzace v anglickém jazyce
DV01086 VP – Kyberpsychologie
DV01073 VP – Léčba závislosti na tabáku
DV01066 VP – Lékařská statistika 1
DV01067 VP – Lékařská statistika 2
DV01030 VP – Miniinvazivní urologická operativa
EA0103031 VP – Molecules of Life & Mutations (v angličtině)
DV01043 VP – Neurointenzivní péče a urgentní stavy v neurologii
DV01045 VP – Neurologické syndromy a symptomy v klinických případech
DV01046 VP – Novinky a pokroky v diagnostice a léčbě neurologických onemocnění
DV01061 VP – Očkování – od teorie k běžné praxi a za rámec výuky
DV01076 VP – Pneumologie v poliklinické praxi
DV01010 VP – Právní ochrana lékaře
DV01031 VP – Přednáškové večery Spolku lékařů českých v Praze
DV01085 VP – Psychosomatika v praxi
DV01035 VP – Rébusy infekcí v kazuistikách
DV01074 VP – Sleep apnoe syndrom
DV01091 VP – Sportovní hry – přihlašování na Ústavu tělesné výchovy
DV01090 VP – Tělesná výchova – přihlašování na Ústavu tělesné výchovy
DV01056 VP – Uvedení do R a analýzy dat
DV01047 VP – Vybrané kapitoly v dětské neurologii
DV01044 VP – Vybrané kapitoly z neurologie v ordinaci praktického lékaře
DV01037 VP – Vybrané kapitoly z praktické oftalmologie
DV01062 VP – Vysoce nebezpečné nákazy
DV00003 VP – Základy sportovní výživy
DV01065 VP – Základy vědecké práce
DV01075 VP – Zánětlivá plicní onemocnění – tuberkulóza a pneumonie
DV01049 VP – Zážitkové terapie v medicíně
   

Všeobecná sestra

Volitelné předměty pro 1. ročník
  VP – Obecná didaktika
   
Volitelné předměty pro 2. ročník
  VP – Etika a filosofie výchovy
  VP – Pedagogická psychologie
  VP – Sociální péče
  VP – Speciální pedagogika
  VP – Standardy v ošetřovatelství
  VP – Základy bodyterapie
Vydáno: 16. 10. 2015 / Poslední aktualizace: 14. 11. 2016 / Odpovědná osoba: Marie Havlová