Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2017/2018

Zápis do 1. ročníku studia: 4. července 2017 a 10. července 2017
Zahájení akademického roku: 1. října 2017
Zápis do vyšších ročníků: Dle Harmonogramu a podmínek zápisů do vyšších ročníků na adrese: www.lf2.cuni.cz/studium-elektronicke-zapisy
Hromadné elektronické zápisy do předmětů a rozvrhu:
  • pro zimní semestr:  4. září – 1. října 2017
  • pro letní semestr: 12. února – 18. února 2018
Imatrikulace 18. října 2017
Zimní semestr:

Začátek výuky pro:
1.–6. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství
1.–2. ročník navazujícího magisterského studia Fyzioterapie

1.–3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie

2. října 2017
1. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra 18. září 2017 (1. ročník týdenní soustředění od 18. září 2017 do 22. září 2017)
2.–3. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra 5. října 2017
Vánoční prázdniny: 23. prosince 2017 – 2. ledna 2018
Zkouškové období v zimním semestru:
1. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství 15. ledna 2018 – 11. února 2018
2.–3. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství
1.–2. ročník navazujícího magisterského studia Fyzioterapie
1.–3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie
1.–2. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra
15. ledna – 18. února 2018
2. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra 22. ledna 2018 – 18. února 2018
3. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra 15. ledna 2018 – 2. února 2018
4.–6. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství – bloková výuka podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně
Letní semestr:
1.–3. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství – zahájení semestru:

19. února 2018

(1. ročník od 12. února 2018 do 16. února 2018 týden „Praktického lékařství – úvod”, výuka dalších předmětů začíná od 19. února 2018)

4.–6. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství – bloková výuka podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně
1.–2. ročník navazujícího magisterského studia Fyzioterapie
1.–3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie
1.–2. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra
19. února 2018
3. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra 5. února 2018
Zkouškové období v letním semestru:
1.–3. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství
1.–2. ročník navazujícího magisterského studia Fyzioterapie
1.–3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie
1. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra
28. května 2018 – 30. června 2018
3. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra 21. května 2018 – 1. června 2018
4.–6. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství – bloková výuka podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně
Letní prázdniny: 1. července 2018 – 31. srpna 2018
Možnost vypisování opakovaných termínů zkoušek 1. července – 17. září 2018
Možnost vypisování mimořádných termínů státních závěrečných zkoušek 1. srpna – 17. září 2018
Poslední možnost vykonání zápočtu či zkoušky 17. září 2018
Rektorský den 16. května 2018
Promoce

29. listopadu 2017, 22. března 2018, 12. a 13. července 2018 – magisterské studium

24. listopadu 2017, 11. července 2018 – bakalářské studium

Konec akademického roku 2017/2018: 30. září 2018

Harmonogram akademického roku 2017/2018 se řídí opatřením děkana č. 8/2017.


Harmonogram akademického roku 2016/2017

Zápis do 1. ročníku studia: 7. července a 11. července 2016
Zahájení akademického roku: 1. října 2016
Zápis do vyšších ročníků: dle Harmonogramu a podmínek zápisů do vyšších ročníků na adrese:
www.lf2.cuni.cz/Studium/sissing.htm
Imatrikulace 19. října 2016
Zimní semestr:
Zahájení výuky pro:
1.–6. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství
1.–2. ročník navazujícího magisterského studia Fyzioterapie
1.–3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie
3. října 2016
Zahájení výuky bakalářského studia Všeobecná sestra:
1. ročník 3. října 2016 (od 19. září 2016 týdenní soustředění)
2.–3. ročník 3. října 2016
Vánoční prázdniny: 23. prosince 2016 – 2. ledna 2017
Zkouškové období v zimním semestru:
1.–3. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství
1.–2. ročník navazujícího magisterského studia Fyzioterapie
1.–3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie
1.–2. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra
16. ledna – 19. února 2017
3. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra: 16. ledna – 3. února 2017
4.–6. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství – bloková výuka podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně
Letní semestr:
1.–3. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství – zahájení semestru:

20. února 2017 (1. ročník od 20. února 2017 týden „Praktického lékařství – úvod”, výuka dalších předmětů

začíná od 27. února 2017)

4.–6. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství – bloková výuka podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně
1.–2. ročník navazujícího magisterského studia Fyzioterapie
1.–3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie
1.–2. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra
20. února 2017
3. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra 6. února 2017
Zkouškové období v letním semestru:
1.–3. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství
1.–2. ročník navazujícího magisterského studia Fyzioterapie
1.–3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie
1.–2. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra
29. května – 30. června 2017
3. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra: 16. května – 3. června 2017
4.–6. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství – bloková výuka podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně
Letní prázdniny: 1. července – 31. srpna 2017
Možnost vypisování opakovaných termínů zkoušek 1. července – 18. září 2017
Možnost vypisování mimořádných termínů státních závěrečných zkoušek 1. srpna – 18. září 2017
Poslední možnost vykonání zápočtu či zkoušky 18. září 2017
Děkanský den 11. dubna 2017
Rektorský den 17. května 2017
Promoce

11. a 12. července 2017 – magisterské studium

13. července 2017 – bakalářské studium

Konec akademického roku 2016/2017: 30. září 2017

Harmonogram akademického roku 2016/2017 se řídí opatřením děkana č. 6/2016.

Vydáno: 2. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 5. 10. 2017 / Odpovědná osoba: Marie Havlová