Program přednášek v zimním semestru – 2. ročník

Zimní semestr 2018/2019

Přednášky se konají vždy v úterý v Malé pravé posluchárně od 14.00.

datum přednáška přednášející
2. 10. Vývoj oboru patologie v minulosti a současnosti a jeho vztah ke klinické praxi. Máme se patologie obávat? prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.
9. 10. Poruchy zraku ve vyšším věku MUDr. Jana Štěpánková
16. 10. Poruchy sluchu ve vyšším věku prof. MUDr. Jaroslav Fajstavr, DrSc.
23. 10. Nemoci prsu doc. MUDr. Pavel Strnad, CSc.
30. 10. Ateroskleróza MUDr. Tomáš Hnát
6. 11. Zobrazovací metody v lékařství MUDr. Jiří Lisý, CSc.
13. 11. Orgánové transplantace doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D.
20. 11. Význam genetiky v moderním lékařství RNDr. Eduard Kočárek, Ph.D.
27. 11. Význam rehabilitace ve vyšším věku doc. MUDr. PaedDr. Jan Kálal, CSc.
4. 12. Základy onkologie prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
Vydáno: 10. 9. 2013 / Poslední aktualizace: 17. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Jitka Štulíková