Program přednášek v zimním semestru – 1. ročník

Zimní semestr 2018/2019

Přednášky se konají vždy ve středu v Malé pravé posluchárně od 14.00.

datum přednáška přednášející
3. 10. Zdraví a tělesná aktivita doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
10. 10. Buňka, tkáň, orgán. Diferenciace buněk doc. RNDr. Jaroslav Mareš, CSc.
17. 10. Člověk a mikroorganismy doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D.
24. 10. Anestezie včera a dnes MUDr. Martina Vrabcová
31. 10. Akutní stavy v kardiologii MUDr. Eva Polaková
7. 11. Choroby štítné žlázy a jejich prevence prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.
14. 11. Prevence infekčních nemocí doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
21. 11. Centrální a periferní nervový systém MUDr. Martina Pařízková
28. 11. Lidský život jako příběh

PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D.

5. 12. Historie pražských lékařských fakult UK prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
Vydáno: 3. 10. 2013 / Poslední aktualizace: 12. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Jitka Štulíková