Program přednášek v letním semestru – 1. ročník

Letní semestr 2018/2019

Přednášky se konají vždy ve středu v Malé pravé posluchárně od 14.00.

datum přednáška přednášející
30. 1. 2019 Choroby dýchacího ústrojí a jejich prevence prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.
6. 2. 2019 Současná dobrá i špatná dietní doporučení MUDr. Jan Piťha, CSc.
13. 2. 2019 Imunitní mechanismy prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
20. 2. 2019 Choroby ledvin prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc.
27. 2. 2019 Onemocnění jater infekčního původu doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
6. 3. 2019 Choroby žláz s vnitřní sekrecí prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.
13. 3. 2019 Urogenitální atrofie a ženská močová inkontinence MUDr. Roman Chmel, Ph.D.
20. 3. 2019 Problematika páchaného násilí na dětech MUDr. Petr Kašpar
27. 3. 2019 Racionální užívání léčiv doc. MUDr. Zoltán Paluch, MBA, Ph.D.
3. 4. 2019 Prevence chorob zažívacího traktu, zejména u kolorektálního karcinomu MUDr. Jindra Lochmanová
10. 4. 2019 Kožní změny ve vyšším věku prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
17. 4. 2019 Epidemiologie infekčních nemocí doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.
24. 4. 2019 Tkáňové inženýrství a tvorba umělých chrupavek prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
15. 5. 2019 Problematika aktivního a pasivního kouření doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc.
22. 5. 2019 Karcinom prostaty a moderní způsoby onkologické léčby doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D.
Vydáno: 23. 1. 2014 / Poslední aktualizace: 11. 3. 2019 / Odpovědná osoba: Jitka Štulíková