Sylaby povinných předmětů

Všeobecné lékařství

Bc. Fyzioterapie

NMgr. Fyzioterapie

Všeobecná sestra