Průběh obhajoby disertační práce

 • zahájení obhajoby (zpravidla předseda komise)
 • představení doktoranda školitelem
 • přednáška hlavních tezí doktorské práce 15 minut (max. 20 minut)
 • přečtení posudků oponentů
 • odpovědi doktoranda
 • obecná diskuse
 • neveřejná část zasedání komise (diskuse o průběhu obhajoby)
 • stanovení skrutátorů
 • tajné hlasování
 • veřejné vyhlášení výsledků hlasování
 • závěr obhajoby
Vydáno: 28. 6. 2012 / Poslední aktualizace: 6. 6. 2019 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.