Student

0

Od pondělí 23. 10. bude v plném rozsahu zahájena výuka v nově zrekonstruovaných posluchárnách v areálu nemocnice. Vedení fakulty se ještě jednou omlouvá za komplikace, které opožděné zprovoznění způsobilo.

0

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy na podzim 2017.

0

V úterý 24. 10. od 17 hod. se v Malé pravé posluchárně uskuteční další přednáška z cyklu Životní příběhy. Hostem bude prof. Jan Janoušek, přednosta Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol.

Děkan fakulty vyhlašuje rozhodný prospěchový průměr nutný pro získání stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2016/17.

0

Definitivní termín stanoven na 23. 10. 2017!

0

25. 10 v počítačové učebně ÚVI v pavilonu č. 7

0

Termín podávání žádostí – 1. prosinec 2017.

0

V  době od 16. 10. 2017 bude pokladna otevřena pouze v úterý a ve čtvrtek od 10.00 do 12.00.

0

Univerzita Karlova pořádá v rámci Roku humanity a demokracie sérii charitativních koncertů. První proběhne 19. října, v Kampusu Hybernská 4 vystoupí kapela Vanua2. Podrobnosti na plakátu a na Facebooku akce.

0

Ústav anatomie hledá lektory!

0

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

20.–22. a 24. 11. 2017

0

Vyhlášení 22. ročníku Ceny Eppendorf pro mladé evropské badatele.

0

Pediatrická klinika nabízí studentům s vážným zájmem o pediatrii možnost navštěvovat nad rámec běžné výuky Pediatrický kroužek.

0

Do 15. kola studentské soutěže Grantové agentury UK je možno se přihlásit od 9. 10. 2017 do 6. 11. 2017 pomocí webové aplikace http://www.cuni.cz/UK-2446.html.

0

Pořádá Informační, poradenské a sociální centrum Univerzity Karlovy.

1

Financování vysokých škol. Seznamte se s programem právě probíhajícího Týdne pro vzdělanost.

0

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

0

Forma, výše a způsob vyplácení stipendií

Platnost: 27. 9. 2017
Účinnost: od 1. 10. 2017
0

Seznam předmětů, jejichž zápis je vázán na předložení lékařského potvrzení

Platnost: 20. 9. 2017
Účinnost: od 1. 10. 2017
0

Termín pro odevzdání přihlášek: 16. 11. 2017.

0

Vybírání úhrad od studentů za úkony na 2. lékařské fakultě UK

Platnost: 1. 10. 2017
Účinnost: od 1. 10. 2017
0

Statut fakultních ocenění „Top 10 Percent International Medical Student Award“ a „Best International Medical Student Award“

Platnost: 22. 9. 2017
Účinnost: od 22. 9. 2017
0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

5.–7. 12. 2017

20.–22. 11. 2017, 29. a 30. 1. 2018, 5.–7. 2. 2018, 3.–5. 4. 2018 a 11.–13. 6. 2018

6.–8. 2. 2018

17.–19. 4. 2018

13.–15. 6. 2018

0

Přesné specifikace k jednotlivým pobytům jsou k dispozici na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce MŠMT ČR.

0

Společnost Siemens, s. r. o., vyhlásila další ročník soutěže Ceny Wernera von Siemense 2017 o nejlepší diplomové nebo dizertační práce.

0

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

0

Seznam odborných seminářů pořádaných Interní klinikou 1. LF UK a ÚVN.

0

Studentský spolek Motolák, který organizuje Buddy Program pro přijíždějící Erasmus studenty, hledá nové zájemce! Co obnáší být Buddy? Co můžete získat, když se do programu zapojíte? Čtěte dále.

0

Po velmi dlouhé době nová učebnice pro výuku latinské lékařské terminologie pro studenty Všeobecného lékařství.

0

Srdečně zveme na tradiční slavnostní koncert 2. lékařské fakulty a FN Motol. Ve Velké aule Karolina tentokrát vystoupí Panochovo kvarteto.

0

Povinná literatura ke zkoušce z angličtiny pro druhý ročník magisterského studia.

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

27., 28. a 30. 11. 2017

15., 16. a 18. 1. 2018

16., 17. a 19. 4. 2018

14., 15. a 17. 5. 2018

0

Zimní semestr – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pondělí od 14.30.

23., 24. a 26. 10. 2017

Ve středu 18. října 2017 v 9.00 hodin se koná pro nově nastupující studenty 1. ročníků slavnostní imatrikulace ve Velké aule Karolina.

20. ročník soutěže o nejlepší diplomové, disertační a výzkumné práce hledá autory kvalitních studentských a výzkumných projektů. Autoři nejlepších prací získají finanční odměny z celkové částky 1 milion korun. Registrovat se můžete do 27. listopadu 2017.

Kraj Vysočina umožňuje studentům lékařských fakult od úspěšného zakončení druhého ročníku požádat o zařazení do stipendijního programu.