Student

0

od 18. 12. do 19. 12. 2017 a od 27. 12. do 29. 12. 2017

0

Ve dnech 18. 12. 2017 a 22. 12. 2017 bude pokladna uzavřena.

0

Uzávěrka přihlášek je 1. února 2018.

0

Centrum úrazové prevence pořádá v pondělí 18. 12. od 13.00 seminář zaměřený na problematiku úrazů dětí v jezdeckém sportu (nejedná se o profesionální jezdectví, ale o volnočasovou aktivitu).

0

Plný provoz děkanátu bude do pátku 22. 12. 2017 do 12.00 a v novém roce od 2. 1. 2018.

Informace pro studentky: Andrea Havelková, Sabina Beránková, Šárka Lokvencová

0

6. výzkumný seminář Helmut Remschmidt Research Seminar (HRRS) se letos na podzim poprvé konal v České republice. Hlavní téma znělo: Děti v riziku duševní poruchy.

0

12. ledna 2018 se uskuteční Reprezentační ples Univerzity Karlovy v Paláci Žofín...

0

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje veřejnou soutěž pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

5.–9. 2. 2018

16.–20. 4. 2018

11.–15. 6. 2018

Děkan fakulty vyhlašuje rozhodný prospěchový průměr nutný pro získání stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2016/17.

0

Univerzita Karlova pořádá v rámci Roku humanity a demokracie sérii charitativních koncertů. První proběhne 19. října, v Kampusu Hybernská 4 vystoupí kapela Vanua2. Podrobnosti na plakátu a na Facebooku akce.

0

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

0

Vyhlášení 22. ročníku Ceny Eppendorf pro mladé evropské badatele.

0

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

20.–22. 11. 2017, 29. a 30. 1. 2018, 5.–7. 2. 2018, 3.–5. 4. 2018 a 11.–13. 6. 2018

6.–8. 2. 2018

17.–19. 4. 2018

13.–15. 6. 2018

0

Přesné specifikace k jednotlivým pobytům jsou k dispozici na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce MŠMT ČR.

0

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

0

Seznam odborných seminářů pořádaných Interní klinikou 1. LF UK a ÚVN.

15., 16. a 18. 1. 2018

16., 17. a 19. 4. 2018

14., 15. a 17. 5. 2018

0

Zimní semestr – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pondělí od 14.30.

Kraj Vysočina umožňuje studentům lékařských fakult od úspěšného zakončení druhého ročníku požádat o zařazení do stipendijního programu.