Ukončení základního kmene

Ukončení základního kmene pro lékaře zařazené od 1. 7. 2017 (po novele zákona) – zkouška po kmeni

Vzdělávání v základním kmeni je ukončeno zkouškou. Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je splnění všech požadavků stanovených vyhláškou č. 221/2018 Sb.

Úhrada za zkoušky po kmeni je stavena nařízením vlády č. 324/2018 Sb. takto:

 • první pokus – bez poplatku
 • úhrada při prvním opakování zkoušky je 3.500 Kč
 • úhrada při druhém opakování zkoušky je 5.000 Kč

Pozn.: Podrobnější informace o zkoušce po základním kmeni bude upravovat vyhláška, která dosud nebyla vydána.

 

Ukončení základního kmene pro lékaře zařazené do 30. 6. 2017 (před novelou zákona)

Pokud jsou splněny veškeré podmínky ukončení základního kmene, obdrží lékař nejpozději do 30 dnů od podání kompletní žádosti certifikát o absolvování základního kmene, který je mu vystaven na základě jeho žádosti.

Žádost o vydání certifikátu o absolvování základního kmene vyplní uchazeč elektronické podobě. Vytištěnou a vyplněnou žádost zašle uchazeč na adresu: 2.LF UK, Oddělení specializačního vzdělávání,  V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Žádost musí obsahovat následující přílohy:
 • kopie průkazu odbornosti – v němž požadované části odborné praxe musí být řádně zaznamenány (název pracoviště, popis provedené činnosti, přesný termín praxe, jméno a podpis zodpovědného školitele a razítko pracoviště)
 • kopie stránek logbooku vztahujících se ke kmeni – v němž požadované výkony musí být řádně zaznamenány a stvrzeny podpisem školitele a razítkem pracoviště
 • kopie potvrzení o absolvování povinných kurzů a testů
 • kopie průkazu totožnosti
 • kopie oddacího listu (pouze u žen při změně jména)
Lékaři, kteří žádají o vydání certifikátu o absolvování základního kmene na základě ukončení společného základu podle dřívějších vzdělávacích programů, dokládají:
 • doklad o absolvování písemného testu na ukončení společného základu (kopie z průkazu odbornosti a příslušného logbooku)
 • kopie průkazu totožnosti
 • kopie oddacího listu (pouze u žen při změně jména)
Lékaři, kteří žádají o vydání certifikátu o absolvování základního kmene na základě získané specializace I. stupně, dokládají:
 • úředně ověřenou kopii diplomu o získané specializaci I. stupně
 • kopie průkazu totožnosti
 • kopie oddacího listu (pouze u žen při změně jména)
Vydáno: 13. 5. 2019 / Poslední aktualizace: 13. 5. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Eva Jogheeová