Vzdělávací programy základních specializačních oborů

Vzdělávací program definuje minimální dobu specializačního vzdělávání, rozsah, obsah povinné a doporučené praxe ve vlastním oboru či doplňkových oborech, požadavky na teoretické znalosti, praktické dovednosti a výkony, a předpoklady pro vykonání atestační zkoušky.

Specializační vzdělávání:
  • Základní kmen – trvá 30 měsíců (respektive 24 u lékařů zařazených do 30. 6. 2017).
  • Vlastní specializovaný výcvik – délku určuje příslušný vzdělávací program.
Vzdělávací programy pro lékaře zařazené od 1.7.2017:
Vzdělávací programy pro lékaře zařazené do 30.6.2017:

Pozn.: Lékaři zařazení do oboru do 30. 6. 2017 (vzdělávací programy 20052015) nadále postupují dle náplně vzdělávacích programů platných v době jejich zařazení!

Pozor na změny ve vzdělávacích programech 2005–2011, které byly vydány ve věstníku MZ ČR částka 1/2013 (str. 18-31)! Mimo změn týkajících se kurzů, obsahu atestací apersonálního a materiálního vybavení pracovišť, zařazuje MZ ČR jako povinnou součást vzdělávacích programů kurz Lékařská první pomoc a kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace aj.

Vydáno: 13. 5. 2019 / Poslední aktualizace: 13. 5. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Eva Jogheeová