Legislativa a důležité odkazy

Legislativa upravující specializační vzdělávání lékařů

Přehled základní legislativy upravující specializační vzdělávání lékařů a zubních lékařů:

 • veřejnoprávní smlouva mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Univerzitou Karlovou v Praze,
 • zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 4. 2004 (novela výše uvedeného zákona je označena č. 67/2017 Sb., s účinností od 1. 7. 2017),
 • vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 7. 2009 (novela uvedené vyhlášky je označena č. 361/2010 Sb., s účinností od 1. 1. 2011), další změny uvádí Vyhláška č. 286/2013 Sb., s účinností od 2. 10. 2013, a Vyhláška č. 8/2014 Sb., s účinností od 1. 2. 2014,
 • nařízení vlády č. 184/2009 Sb. – o stanovení výše úhrad za zkoušky, s účinností od 1. 7. 2009, novela nařízení vlády pod č. 225/2011 Sb.,
 • vyhláška č. 188/2009 Sb. – o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu k ověření znalostí českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), s účinností od 1. 7. 2009,
 • věstník MZ ČR, roč. 2013 ze dne 22. 1. 2013 – úpravy vzdělávacích programů základních oborů a certifikovaných kurzů (nástavbových oborů) lékařů,
 • věstník MZ ČR, částka 5, Září 2013,
 • věstník MZ ČR, částka 5, Květen 2015 – vzdělávací programy základních oborů angiologie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská neurologie, pracovní lékařství, urgentní medicína a neurochirurgie,
 • vyhláška č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů (VP 2018).
   
Odkazy a informace
Vydáno: 28. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 13. 5. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Eva Jogheeová