Seznam zapsaných přednášek, seminářů a cvičení

Magisterský studijní program Všeobecné lékařství 1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
 
Bakalářský studijní program
Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie
1. ročník
2. ročník
3. ročník
 
Navazující magisterský studijní program
Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie
1. ročník
2. ročník
 
Bakalářský studijní program – kombinovaná forma
Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra
1. ročník
2. ročník
3. ročník

Metodický pokyn pro studenty pro zapisování a absolvování volitelných předmětů mezi fakultami UK

Vydáno: 18. 8. 2014 / Poslední aktualizace: 6. 9. 2016 / Odpovědná osoba: Marie Havlová