Metodické pokyny

Metodické pokyny jsou přístupné zaměstnancům 2. LF UK po přihlášení.

V náhledu a v záhlaví jednotlivých dokumentů uvádíme datum jejich platnosti a účinnosti. Neúčinné dokumenty jsou označeny tmavším pozadím náhledu.

Směrnice k řízení projektů

Platnost: 22. 12. 2015
Účinnost: od 22. 12 2015

Uzavírání a vyplácení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Platnost 2. 1. 2014
Účinnost 2. 1. 2014