Zkouška z angličtiny

Zkouška z anglického jazyka je povinná pro všechny studenty DSP na 2. LF UK. Pokud student zkoušku již absolvoval a má certifikát, musí požádat o jeho uznání. V takovém případě nebude muset ústní zkoušku na Ústavu jazyků 2. LF UK konat. Podmínky pro složení zkoušky z anglického jazyka, uznání certifikátu o vykonání jazykové zkoušky, nabídku jazykových kurzů a další informace naleznete na webu Ústavu jazyků. Po vykonání či uznání jazykové zkoušky bude studentovi na Ústavu jazyků zkouška zapsána do indexu. S indexem  se student dostaví na Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 2. LF UK a referentka mu zkoušku zapíše do SISu.

Vydáno: 29. 3. 2016 / Poslední aktualizace: 25. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.