Přijímací řízení

Přihlášky k doktorskému studiu podávejte do 30. dubna 2019. Podrobnosti o programech a termínech naleznete v přílohách a elektronickou přihlášku ve Studijním informačním systému.

elektronická
přihláška

Podat přihlášku


Termíny přijímacích pohovorů 2019
kód název OR
předseda OR
předpokládané termíny
řádný termín náhradní termín
P1412 Biochemie a patobiochemie
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.
5. 6. 2019 26. 6. 2019
P1516 Biologie a patologie buňky
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
3.–6. 6. 2019 13.–20. 6. 2019
P1804 Biomedicínská informatika
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. MBA
13. 6. 2019 20. 6. 2019
P3919 Biomechanika
doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
12.–13. 6. 2019 27. 6. 2019
P5105 Experimentální chirurgie
prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.
5. 6. 2019 25. 6. 2019
P5208 Farmakologie a toxikologie
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
5. 6. 2019 19. 6. 2019
P5106 Fyziologie a patofyziologie člověka
prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
3. 6. 2019 24. 6. 2019
P1517 Imunologie
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
17.–28. 6. 2019 8.–19.  7. 2019
P915D360001 Kineziologie a rehabilitace
doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
3. 6. 2019 27. 6. 2019
P5110 Lékařská biofyzika
prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.
11. 6. 2019 26. 6. 2019
P1510 Mikrobiologie
doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc.
17.–28. 6. 2019 8.–19. 7. 2019
P1519 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D.
18. 6. 2019 15. 7. 2019
P5108 Neurovědy
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
3. 6. 2019 17. 6. 2019
P5109 Preventivní medicína
doc. MUDr. Alexander M. Čelko, CSc.
13. 6. 2019 2. 7. 2019
P5150 Zobrazovací metody v lékařství
doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA
18. 6. 2019 27. 6. 2019

Upozorňujeme, že pozvánky k přijímacím pohovorům pro jednotlivé OR budou uchazečům odeslány elektronicky s dostatečným časovým předstihem před konáním pohovorů, nejpozději týden před zveřejněným datem.

Podmínky pro přijetí v akademickém roce 2019/2020

Vydáno: 1. 2. 2017 / Poslední aktualizace: 7. 5. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.