Termíny obhajob disertačních prací

Datum a čas konání obhajoby  Jméno a příjmení doktoranda  Studijní program Místo konání obhajoby
16. 5. 2019, 10.00 hod. MUDr. Martin Pokorný Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
20. 5. 2019, 14.00 hod. Mgr. Lenka Kletečková Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
31. 5. 2019, 9.30 hod. Mgr. Klára Dáňová Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
2. 9. 2019, 14.00 hod. MUDr. Marie Glombová Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
2. 9. 2019, 15.15 hod. MUDr. Jiří Cerman Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
5. 9. 2019, 12.00 hod. Mgr. Věra Sovková Lékařská biofyzika Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
11. 9. 2019, 14.00 hod. Mgr. Aneta Šmídová Biochemie a patobiochemie děkanát 1. LF UK
16. 9. 2019, 8.30 hod. MUDr. Adam Klocperk Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
16. 9. 2019 11.30 hod. MUDr. Kamila Polgárová Imunologie Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
16. 9. 2019, 12.30 hod. MUDr. Radovan Fiala Experimentální chirurgie Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
16. 9. 2019, 14.00 hod. Mgr. Barbora Valášková Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
23. 9. 2019, 12.30 hod. MUDr. Barbora Frýbová Experimentální chirurgie Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
23. 9. 2019, 14.00 hod.  MUDr. Silvie Binterová Experimentální chirurgie Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
23. 9. 2019, 14.00 hod. Mgr. Hana Marková Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
23. 9. 2019, 15.15 hod. MUDr. Barbora Soukupová Urbanová Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
7. 10. 2019, 12:30 hod. MUDr. Martin Hanus Experimentální chirurgie Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
17. 10. 2019, 10.00 hod. MUDr. Jan Doul  Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK

Práce připravené k obhajobě jsou zpřístupněny k nahlížení veřejnosti dle Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 47b, odst. 2  a Opatření děkana č. 5/2018, čl. 6, odst. 1 pět dní před termínem obhajoby v elektronické verzi v SIS v modulu Témata prací.  Informace o konání obhajob jsou zveřejněny v souladu se Zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 47, odst. 4 a Studijním a zkušebním řádem UK, čl. 11, odst. 2 Obhajoba disertační práce je veřejná.  Listinná podoba práce je k dispozici k nahlédnutí podle Zákona č. 106/1999 Sb. nejméně 30 dní před konáním obhajoby v úředních hodinách na Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 2. LF UK.

Seznam aktuálně řešených disertačních prací 

Obhájené disertační práce naleznete v Digitálním repozitáři UK.

Vydáno: 29. 4. 2019 / Poslední aktualizace: 10. 6. 2019 / Odpovědná osoba: PhDr. Marta Hrušková