Novoroční slovo děkana

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.,
je děkanem 2. lékařské fakulty,
v roce 2017 obhájil svůj post
pro druhé funkční období.

Vážení a milí,

dovolte mi krátké ohlédnutí za končícím rokem 2017 a pokus nahlédnout do roku příštího.

Významnou událostí pro fakultu bylo slavnostní otevření zbrusu nových poslucháren v motolském areálu i zahájení stavby teoretických ústavů na Plzeňské (3. etapa). V rámci investičních akcí je třeba zmínit jak dodržení termínu pro získání stavebního povolení pro OP VVV projekt (4. etapa), tak i souhlas ministra zdravotnictví a ředitele FN Motol s výstavbou multifunkční budovy 2. lékařské fakulty u jižní vrátnice motolské nemocnice. Děkuji především profesoru Kolářovi za vynaložený čas a úsilí a stejně tak i tajemnici fakulty Ing. Mudrové a Ing. Švandovi. Nicméně v souvislosti s realizací posledně zmíněných projektů nás všechny v příštím roce čeká řada dalších náročných jednání.
 

Zrekonstruované posluchárny byly otevřeny v říjnu 2017.

Velmi úspěšně proběhlo přijímací řízení. Osobně mě potěšil nejen obrovský zájem uchazečů o studium na naší fakultě, ale i hladký průběh písemné a ústní části zkoušek. Všem, kteří se na přijímačkách podíleli, patří velké poděkování.

Uznání si zaslouží dvě úspěšné vědecké a společenské akce: profesorem Trkou pečlivě připravená Vědecká konference a Noc fakulty, nadšeně a nezištně organizovaná našimi studenty. Z mnoha dalších skvělých akcí organizovaných Motolákem bych zmínil náš ples, motolský parník a dobronické vítání nováčků. K dobrému jménu naší fakulty přispívají dle mého názoru i mimořádně zdařilé webové stránky.
 

Multifunkční budova existuje zatím v podobě projektu.

Rok 2018 bude mimořádný nejen stým výročím vzniku našeho státu, ale také naší malou oslavou 65. výročí zrodu naší fakulty. Stalo se tak na základě zákona, kterým byla původní Lékařská fakulta Univerzity Karlovy rozdělena na tři samostatné subjekty: Fakultu všeobecného lékařství (později 1. lékařská fakulta), Fakultu dětského lékařství (2. LF) a Fakultu hygienickou (3. LF). V rámci výročí chceme připravit přehled mimořádných událostí z života na naší fakultě a chystáme podzimní setkání současných i bývalých zaměstnanců a studentů.

Doufám, že jubilejní rok bude pro fakultu po všech stránkách úspěšný a že se nám podaří dokončit všechny rozpracované projekty. Věřím, že i v roce 2018 budeme nejvíce žádanou fakultou, která má skvělé studenty i nadšené učitele, kteří táhnou s vedením fakulty za jeden provaz. Pokusím se pro to udělat vše, co bude v mých silách.

Přeji všem zaměstnancům a studentům fakulty mnoho osobních i profesních úspěchů, pevné zdraví a hodně štěstí.

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan

Vydáno: 29. 12. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.