Jednotný vizuální styl

Jednotný vizuální styl vychází z Logomanuálu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který je přílohou opatření děkana 6/2017. Na této stránce naleznete šablony dokumentů, které jsou určeny fakultní veřejnosti pro jednotnou prezentaci fakulty. S dotazy se můžete obracet na Oddělení pro web a média (Tereza Kůstková, Petr Andreas).

Logomanuál
Fakultní logo a jeho varianty
  Formát png    
základní, horizontální, plný text svislá, plný text svislá, zkratka 2. LF UK kulatá
cz

 

 

png
en

 

 

 

 

 

 

 

Formát eps
cz

Formát emf

Formát emf je formát vhodný pro použití v prostředí Windows a MS Office. Při vkládání do dokumentů dodržujte prosím ochrannou zónu okolo loga.

cz
en

       
       
Formát ai (křivky, Adobe Illustrator)
logo.ai
Vizitky
   

Jednotně upravené vizitky jsou součástí jednotného vizuálního stylu fakulty. Vizitky objednávejte na sekretariátu děkanátu u sekretářek (resp. asistentky děkana), které zajistí hromadné objednání. Pro uvedení údajů, které se mají objevit na vizitce, využijte prosím formuláře (dostupný po přihlášení).

Hlavičkový papír

Čtyři varianty hlavičkového papíru, s fakultním logem a dvojlogem v české a anglické varinantě, jsou ke stažení pro přihlášené uživatele.

Hlavičkový papír je možné přizpůsobit potřebám uživatele, např.:

  • změnou nebo odstraněním pole pro číslo jednací a vyřizuje;
  • úpravou údajů v zápatí, včetně přidání či ubrání řádků.

Rozsáhlejší požadavky konzultujte prosím s Oddělením pro web a média.

Hlavičkový papír: fakultní logotyp, český

Hlavičkový papír: fakultní logotyp, anglický

 

Hlavičkový papír: dvojlogo, český

Hlavičkový papír: dvojlogo, anglický

 

 

Vydáno: 24. 5. 2017 / Poslední aktualizace: 19. 6. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.