Umístění pracovišť 2. LF UK v areálu FN Motol

Vydáno: 4. 12. 2014 / Poslední aktualizace: 23. 5. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.