Říjen 2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

AKTION ČR–Rakousko – Semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia

Žádosti je možné podat do 31. října 2018.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Vyhlášení 16. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (2019)

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Klinické semináře na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

Seminář Ústavu lékařské mikrobiologie

Semináře každý čtvrtek od 11.30.

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2018/2019

Přednášky Oddělení pro vědu a výzkum

Seminář Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

Akademický rok 2018/19 – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hod.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Ústavu lékařské mikrobiologie

Semináře každý čtvrtek od 11.30.

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2018/2019

Virtualizace jako nástroj reprodukovatelného výzkumu

Seminář se koná ve středu 17. 10. 2018 v 17.20 ve Velké posluchárně.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Imatrikulace studentů prvních ročníků

Ve středu 17. října 2018 v 9 hodin se koná pro nově nastupující studenty prvních ročníků slavnostní imatrikulace. Sraz je v 8.30

Přednášky Oddělení pro vědu a výzkum

Školení práce se systémem Turnitin

Centrum celoživotního vzdělávání a Ústřední knihovna Univerzity Karlovy pořádá v termínech 15. 10., 19. 11. a 10. 12. 2018 školení práce se systémem Turnitin.

Aktualizovaná nabídka stipendijních pobytů pro studenty a akademické pracovníky UK

Stipendijní pobyty v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy, které se uskuteční na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Odd. specializačního vzdělávání uzavřeno

11. a 12. 10. 2018

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2018/2019

Zvýhodněný prodej odborné lékařské literatury

Grada Publishing ve spolupráci s 2. LF UK, 11. října 2018.

Seminář Ústavu lékařské mikrobiologie

Semináře každý čtvrtek od 11.30.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky dětské neurologie

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Zkouška z AJ pro doktorandy

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy v ak. roce 2018/19.

Placement test AJ – 2. ročník Všeobecného lékařství

Přednášky Oddělení pro vědu a výzkum

Soutěž GA UK – 16. kolo (2019)

Přihlášky, žádosti o pokračování a závěrečné zprávy bude možné vkládat do aplikace GA UK od 9. 10. 2018.

Zrušení výuky od 13.30

Vzhledem k akci konané v souvislosti s oslavami 65. výročí osamostatnění fakulty rozhodl děkan prof. Vladimír Komárek o zrušení výuky v pondělí 8. října 2018 od 13.30. Těšíme se na společné setkání! Více info zde.

Oslava 65. výročí osamostatnění fakulty

Seznamte se s programem dne oslav 8. října!

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Možnosti financování studentských projektů GA UK

5. října 2018 od 13 do 15 hodin v Modré posluchárně v Celetné 20

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Klinické semináře na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

Seminář Ústavu lékařské mikrobiologie

Semináře každý čtvrtek od 11.30.

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Přidat do mého kalendáře