Září 2018

Fulbrightovo stipendium do USA

Termíny uzávěrkek stipendií Fulbightovy komise na akademický rok 2019/2020.

Expedice Neuron 2018

Přihláška do placených kurzů ÚJ

Termín pro odeslání přihlášky končí 27. září.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Salcburské semináře 2019

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové oznamuje možnost hlásit se k účasti na prestižních mezinárodních Salcburských lékařských seminářích v roce 2019.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

Akademický rok 2018/19 – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hod.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Úřední hodiny Studijního oddělení

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Zkouška z AJ pro doktorandy

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy v ak. roce 2018/19.

Úřední hodiny Studijního oddělení

Zkouška z AJ pro doktorandy

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Úřední hodiny Studijního oddělení

Kontinuální výuka TV a nahrazení chybějících prezencí

Kontinuální výuka TV a nahrazení chybějících prezencí

Úřední hodiny Studijního oddělení

Uzavření pokladny

10. 9. 2018 bude pokladna uzavřena od 9.30 do 11.00.

Vltava – kurz kanoistiky

Prodloužení přihlašování na kurz do 10. 9. 2018.

Přihlašování na tělesnou výchovu

2. a 3. ročník Všeobecného lékařství, 3. ročník Fyzioterapie od 10. do 16. 9. 2018.
Ostatní ročníky od 17. do 23. 9. 2018.

Mezinárodní kongres Medicína pohybového systému ve sportu

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství pořádá pod záštitou 2. lékařské fakulty kongres Medicína pohybového systému ve sportu, uskuteční se 7. září v hotelu Clarion v Praze. Program v příloze.

Úřední hodiny Studijního oddělení

Zkouška z AJ pro doktorandy

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy.

Úřední hodiny Studijního oddělení

Přidat do mého kalendáře