Září 2018

Fulbrightovo stipendium do USA

Termíny uzávěrkek stipendií Fulbightovy komise na akademický rok 2019/2020.

Expedice Neuron 2018

Přihláška do placených kurzů ÚJ

Termín pro odeslání přihlášky končí 27. září.

Uzavření pokladny

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 bude pokladna uzavřena.

Jak si vést digitální laboratorní deník

Chcete vidět živé bioinformatiky a vědět jak kombinovat psaní poznámek s analýzou dat v jednom dokumentu? Seminář Centra bioinformatiky zaměřený na praktická řešení a reálné zkušenosti se koná ve středu 26. 9. 2018 v 17.20 ve Velké posluchárně.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Salcburské semináře 2019

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové oznamuje možnost hlásit se k účasti na prestižních mezinárodních Salcburských lékařských seminářích v roce 2019.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

Akademický rok 2018/19 – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hod.

Úřední hodiny Studijního oddělení

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Úřední hodiny Studijního oddělení

Zkouška z AJ pro doktorandy

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Úřední hodiny Studijního oddělení

Kontinuální výuka TV a nahrazení chybějících prezencí

Kontinuální výuka TV a nahrazení chybějících prezencí

Uzavření pokladny

10. 9. 2018 bude pokladna uzavřena od 9.30 do 11.00.

Vltava – kurz kanoistiky

Prodloužení přihlašování na kurz do 10. 9. 2018.

Úřední hodiny Studijního oddělení

Přihlašování na tělesnou výchovu

2. a 3. ročník Všeobecného lékařství, 3. ročník Fyzioterapie od 10. do 16. 9. 2018.
Ostatní ročníky od 17. do 23. 9. 2018.

Úřední hodiny Studijního oddělení

Mezinárodní kongres Medicína pohybového systému ve sportu

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství pořádá pod záštitou 2. lékařské fakulty kongres Medicína pohybového systému ve sportu, uskuteční se 7. září v hotelu Clarion v Praze. Program v příloze.

Zkouška z AJ pro doktorandy

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy.

Úřední hodiny Studijního oddělení

Přidat do mého kalendáře