Listopad 2017

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

Online nástroje pro práci lékaře a pedagoga

Seminář proběhne 30. 11. v počítačové učebně Ústavu vědeckých informací v pavilonu č. 7.

Imunodeficitní odpoledne 2017

Zveme studenty na cyklus tří dobrovolných výukových bloků pojmenovaný Imunodeficitní odpoledne, který se bude konat následující tři středy 29. 11., 6. 12. a 13. 12. vždy od 14.00 do asi 16.30 na Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Zázrak mozku: panelová debata projektu Fenomén

Čtvrtá panelová debata projektu Fenomén, tentokrát na téma Zázrak mozku, proběhne v úterý 28. listopadu od 17 hod. v Malé levé posluchárně. Váženými hosty budou děkan 2. LF UK prof. Vladimír Komárek, významný český psychiatr dr. Radkin Honzák a nejstarší z generace neurochirurgů prof. Vladimír Beneš. Moderuje Anna-Marie Stejskalová.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Uzavření pokladny

27. 11. 2017

Cena Wernera von Siemense 2017

Společnost Siemens, s. r. o., vyhlásila další ročník soutěže Ceny Wernera von Siemense 2017 o nejlepší diplomové nebo dizertační práce.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Studijní oddělení bude zavřeno

24. 11. 2017 od 10.00 do 12.00 z důvodu promoce

Školení systému Turnitin

Srdečně vás zveme na školení systému Turnitin, které se uskuteční ve čtvrtek 23. 11. od 15.00 do 16.30.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Plujeme na vlně e-knih

Přijďte 22. 11. na školení o elektronických knihách přístupných v Motolské síti.

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Přednáška týkající se duševního vlastnictví a přenosu technologií

22. 11. 2017 – Úvod do problematiky duševního vlastnictví
11. 12. 2017 – Dostal(a) jsem nápad a co teď s ním

Seminář Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

Zimní semestr – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pondělí od 14.30.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

17. listopad patřil, patří a bude patřit na Albertově studentům!

Letošní „Uctění památky 17. listopadu na Albertově“ organizují studenti z celouniverzitního spolku Centrum spolků, studentů a absolventů Univerzity Karlovy se zástupci studentských spolků a studentské části Akademického senátu UK. Hlavním cílem této události je připomenutí si památky všech (a to nejen studentů), kteří bojovali za naši svobodu a demokracii...

Výběrové řízení pro obsazení mobility akademiků, doktorandů a post-doktorandů

Termín pro odevzdání přihlášek: 16. 11. 2017.

4. zasedání vědecké rady 2. LF UK

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na čtvrté letošní zasedání vědecké rady, které proběhne ve čtvrtek 16. listopadu 2017 od 13.30 ve Velké posluchárně. Na programu je udílení Cen Adamových 2017, habilitační řízení PhDr. Ondřeje Čakrta, Ph.D., a habilitační řízení MUDr. Ondřeje Hradského, Ph.D.

Školení Elektronické informační zdroje

Přijďte 16. 11. na školení o elektronických zdrojích.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Noční orientační běh dvojic

Noční orientační běh

Středa 15. listopadu 2017, 19.00

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Volná místa na zimních sportovních kurzech

Ústav tělesné výchovy nabízí volná místa na zimních sportovních kurzech.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

Přerušení výuky

V době konání setkání navržených kandidátů na funkci děkana se členy akademické obce ve středu 8. 11. 2014 od 14 hodin bude z rozhodnutí děkana přerušena výuka.

Citační databáze Web of Science a Scopus

Přijďte 8. 11. na školení o databázích Web of Science a Scopus.

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Seminář Kliniky dětské neurologie

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Setkání navržených kandidátů na funkci děkana s akademickou obcí

Aktualizováno. Návrhové kolo skončilo v pátek 20. října 2017. Navržení měli do 3. listopadu 2017 čas na to, aby výboru zaslali souhlas s navržením, volební program a životopis. Zveme všechny na setkání navržených s akademickou obcí, které proběhne ve středu 8. listopadu od 14 hod. ve Velké posluchárně. Dle informací volební komise k 3. 11. 2017 kandidaturu přijal a potřebné doklady dodal jediný navržený kandidát, a to stávající děkan prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. Volební program, životopis a souhlas s navržením na funkci děkana přinášíme dále.

Děkanský den MFF UK

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Zvýhodněný prodej publikací s 20% slevou

Pořádá nakladatelství Galén ve spolupráci s 2. LF UK.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

15. kolo studentské grantové soutěže GA UK 2018 bylo vyhlášeno

Do 15. kola studentské soutěže Grantové agentury UK je možno se přihlásit od 9. 10. 2017 do 6. 11. 2017 pomocí webové aplikace http://www.cuni.cz/UK-2446.html.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Plujeme na vlně e-knih

Přijďte 2. 11. na školení o elektronických knihách přístupných v Motolské síti.

Přednáška prof. Michaela Hornbergera

Prof. Michael Hornberger bude přednášet na téma Cognitive neurology in dementia – pitfalls and opportunities. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 2. listopadu 2017 od 15 do 16 hod. na Neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol (knihovna kliniky, uzel D, 2. p.).

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Přidat do mého kalendáře