Říjen 2017

Konference dětské paliativní péče ve FN Motol

Koná se v pondělí 30. října 2017 v kinosálu FN Motol (2. patro budovy ředitelství).

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

Zimní semestr – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pondělí od 14.30.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Podzimní koncert

Srdečně zveme na tradiční slavnostní koncert 2. lékařské fakulty a FN Motol. Ve Velké aule Karolina tentokrát vystoupí Panochovo kvarteto.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Školení Online nástroje pro studium i vzdělávání

25. 10 v počítačové učebně ÚVI v pavilonu č. 7

Životní příběhy: prof. Jan Janoušek

V úterý 24. 10. od 17 hod. se v Malé pravé posluchárně uskuteční další přednáška z cyklu Životní příběhy. Hostem bude prof. Jan Janoušek, přednosta Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol.

Omezení pracovní doby Oddělení specializačního vzdělávání

Oddělení specializačního vzdělávání dne 24. 10. 2017.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Placement test AJ

Definitivní termín stanoven na 23. 10. 2017!

Zahájení výuky v posluchárenském bloku ve FN Motol

Od pondělí 23. 10. je v plném rozsahu zahájena výuka v nově zrekonstruovaných posluchárnách v areálu nemocnice. Vedení fakulty se ještě jednou omlouvá za komplikace, které opožděné zprovoznění způsobilo.

Imatrikulace

Ve středu 18. října 2017 v 9.00 hodin se koná pro nově nastupující studenty 1. ročníků slavnostní imatrikulace ve Velké aule Karolina.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Imatrikulace

Ve středu 18. října 2017 v 9.00 hodin se koná pro nově nastupující studenty 1. ročníků slavnostní imatrikulace ve Velké aule Karolina.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Omezený provoz pokladny

V  době od 16. 10. 2017 bude pokladna otevřena pouze v úterý a ve čtvrtek od 10.00 do 12.00.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Změna pokladních hodin

V období od 18. 9. 2017 do 13. 10. 2017 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Nově otevřené hodiny tělesné výchovy – přihlašování

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

EEG-fMRI in Focal and Generalised Epilepsy

Neurologická klinika 2. LF UK a FNM zve na přednášku dr. Andrewa Bagshawa z Birminghamské univerzity, a to ve čtvrtek 12. 10. 2017 v knihovně Neurologické kliniky 2. LF a FN Motol (2. patro, uzel C).

Omezený provoz pokladny

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 bude pokladna uzavřena od 9.45 do 11.15.

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

Šedesát let neurologie v Motole

Odborné odpoledne u příležitosti 60 let od vzniku neurologického oddělení v Motole se koná ve středu 11. října 2017 od 15 do 18 hod. Pozvánka a podrobnosti v příloze.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky dětské neurologie

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Školení PubMed II.

Přijďte 11. 10. na školení o platformě PubMed.

Změna pokladních hodin

V období od 18. 9. 2017 do 13. 10. 2017 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Zvýhodněný prodej publikací

Pořádá nakladatelství Grada Publishing ve spolupráci s 2. LF UK.

Dočasné změny ve výuce

Aktualizováno. Vzhledem k tomu, že posluchárenský blok v areálu nemocnice zůstává nadále uzavřen, bude výuka probíhat v náhradních prostorách i v týdnu od 16. do 20. 10. Věnujte laskavě pozornost aktuálnímu rozmístění výuky.

Omezený provoz pokladny

V pondělí 9. 10. 2017 bude pokladna otevřena od 10.00.

Změna pokladních hodin

V období od 18. 9. 2017 do 13. 10. 2017 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Změna pokladních hodin

V období od 18. 9. 2017 do 13. 10. 2017 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Setkání promočního ročníku 1987

6. října 2017 se uskuteční sraz promočního ročníku 1987 Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy.

Fond Mobility – podzim 2017

Přihlášky podávejte do 6. 10. 2017.
 

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Změna pokladních hodin

V období od 18. 9. 2017 do 13. 10. 2017 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Úprava výuky v pondělí 2. října 2017

Z důvodu slavnostního otevření zrekonstruovaných poslucháren v areálu FN Motol rozhodl děkan 2. lékařské fakulty UK o zrušení výuky v pondělí 2. 10. 2017 v tomto rozsahu: po celý den v prostorách Posluchárenského bloku H (ve Velké posluchárně, Malé levé a Malé pravé posluchárně a v učebnách SP1, SP2, S2-1, S2-2 a S2-3) s výjimkou setkání studentů 1. ročníku s prof. Kachlíkem a děkanem fakulty. Ostatní výuku v tento den přerušuje na dobu od 9.30 do 11.00.

Změna pokladních hodin

V období od 18. 9. 2017 do 13. 10. 2017 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Přidat do mého kalendáře