Říjen 2017

Seminář Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

Zimní semestr – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pondělí od 14.30.

SRZ z veřejného zdravotnictví

23., 24. a 26. 10. 2017

Podzimní koncert

Srdečně zveme na tradiční slavnostní koncert 2. lékařské fakulty a FN Motol. Ve Velké aule Karolina tentokrát vystoupí Panochovo kvarteto.

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Školení Online nástroje pro studium i vzdělávání

25. 10 v počítačové učebně ÚVI v pavilonu č. 7

SRZ z veřejného zdravotnictví

23., 24. a 26. 10. 2017

Imatrikulace

Ve středu 18. října 2017 v 9.00 hodin se koná pro nově nastupující studenty 1. ročníků slavnostní imatrikulace ve Velké aule Karolina.

Placement test AJ

Definitivní termín stanoven na 23. 10. 2017!

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

Imatrikulace

Ve středu 18. října 2017 v 9.00 hodin se koná pro nově nastupující studenty 1. ročníků slavnostní imatrikulace ve Velké aule Karolina.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Omezený provoz pokladny

V  době od 16. 10. 2017 bude pokladna otevřena pouze v úterý a ve čtvrtek od 10.00 do 12.00.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Nově otevřené hodiny tělesné výchovy – přihlašování

Změna pokladních hodin

V období od 18. 9. 2017 do 13. 10. 2017 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

EEG-fMRI in Focal and Generalised Epilepsy

Neurologická klinika 2. LF UK a FNM zve na přednášku dr. Andrewa Bagshawa z Birminghamské univerzity, a to ve čtvrtek 12. 10. 2017 v knihovně Neurologické kliniky 2. LF a FN Motol (2. patro, uzel C).

Omezený provoz pokladny

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 bude pokladna uzavřena od 9.45 do 11.15.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Školení PubMed II.

Přijďte 11. 10. na školení o platformě PubMed.

Seminář Kliniky dětské neurologie

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Šedesát let neurologie v Motole

Odborné odpoledne u příležitosti 60 let od vzniku neurologického oddělení v Motole se koná ve středu 11. října 2017 od 15 do 18 hod. Pozvánka a podrobnosti v příloze.

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

Změna pokladních hodin

V období od 18. 9. 2017 do 13. 10. 2017 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Zvýhodněný prodej publikací

Pořádá nakladatelství Grada Publishing ve spolupráci s 2. LF UK.

Změna pokladních hodin

V období od 18. 9. 2017 do 13. 10. 2017 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Dočasné změny ve výuce

Aktualizováno. Vzhledem k tomu, že posluchárenský blok v areálu nemocnice zůstává nadále uzavřen, bude výuka probíhat v náhradních prostorách i v týdnu od 16. do 20. 10. Věnujte laskavě pozornost aktuálnímu rozmístění výuky.

Omezený provoz pokladny

V pondělí 9. 10. 2017 bude pokladna otevřena od 10.00.

Změna pokladních hodin

V období od 18. 9. 2017 do 13. 10. 2017 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Fond Mobility – podzim 2017

Přihlášky podávejte do 6. 10. 2017.
 

Setkání promočního ročníku 1987

6. října 2017 se uskuteční sraz promočního ročníku 1987 Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy.

Změna pokladních hodin

V období od 18. 9. 2017 do 13. 10. 2017 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Úprava výuky v pondělí 2. října 2017

Z důvodu slavnostního otevření zrekonstruovaných poslucháren v areálu FN Motol rozhodl děkan 2. lékařské fakulty UK o zrušení výuky v pondělí 2. 10. 2017 v tomto rozsahu: po celý den v prostorách Posluchárenského bloku H (ve Velké posluchárně, Malé levé a Malé pravé posluchárně a v učebnách SP1, SP2, S2-1, S2-2 a S2-3) s výjimkou setkání studentů 1. ročníku s prof. Kachlíkem a děkanem fakulty. Ostatní výuku v tento den přerušuje na dobu od 9.30 do 11.00.

Změna pokladních hodin

V období od 18. 9. 2017 do 13. 10. 2017 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Přidat do mého kalendáře