Červen 2017

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Čerpání příspěvku ze SF – Vital Pass

žádost do 30. 6. 2017

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2016/2017

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Slavnostní seminář ÚBLG

Slavnostní seminář u příležitosti významných životních výročí prof. MUDr. Petra Goetze, CSc., a doc. MUDr. Milana Macka, CSc. – Historie a budoucnost lékařské genetiky, 27. června 2017 (13.00–15.45)

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Přijímací řízení do doktorského studia

pro akademický rok 2017/2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

Letní semestr – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hodin.

Přijímací řízení do doktorského studia

pro akademický rok 2017/2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2016/2017

Kurz metodologie výzkumu

pořádá Neurologická klinika ve dnech 21.–23. 6. 2017.

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Motolský parník 2017

Tradiční oslava další úspěšné generace studentů a největší společenská událost léta se letos koná 20. června od 19 hodin.

Přijímací řízení do doktorského studia

pro akademický rok 2017/2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2016/2017

Seminář Kliniky dětské neurologie

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Přijímací řízení do doktorského studia

pro akademický rok 2017/2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Studijní oddělení – úřední hodiny

Pouze pro studenty, kteří složili poslední státní zkoušku v květnu a červnu 2017.

Omezený provoz pokladny

V úterý 6. 6. 2017 bude pokladna uzavřena od 11.00 do 13.00 a v pátek 9. 6. 2017 bude pokladna otevřena od 9.00.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Přijímací řízení do doktorského studia

pro akademický rok 2017/2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Omezený provoz pokladny

V úterý 6. 6. 2017 bude pokladna uzavřena od 11.00 do 13.00 a v pátek 9. 6. 2017 bude pokladna otevřena od 9.00.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Přijímací řízení do doktorského studia

pro akademický rok 2017/2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Přijímací řízení do doktorského studia

pro akademický rok 2017/2018

Seminář Kliniky dětské neurologie

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2016/2017

Přidat do mého kalendáře