Květen 2017

Salzburské semináře 2017 – 3. výzva

Uzávěrky přihlášek 12. a 31. 5. 2017

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Ekumenická bohoslužba slova

Ústav Anatomie 2. LF UK si vás dovoluje pozvat na Ekumenickou bohoslužbu za dárce těl pro výukové a vědecké účely.

Omezený provoz pokladny

Otvírací doba v pondělí 29. 5. a ve středu 31. 5. 2017.

Studijní oddělení bude zavřeno

 Celé Studijní oddělení bude dne 30. 5. 2017 zavřeno.

Omezený provoz pokladny

Otvírací doba v pondělí 29. 5. a ve středu 31. 5. 2017.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2016/2017

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Anatomická pitevní cvičení

22.–26. 5. 2017

Přednáška prof. Richardsona

Přednáška na téma How to use tumor microenvironmental stress and P-glycoprotein to effectively kill resistant cancer cells: Targeting endocytosis and the lysosomal compartment se bude konat v pondělí 22. května od 15.00 v seminární místnosti KDHO ve 4. patře budovy Nové onkologie č. 23.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Japonsko – stipendia na základě mezinárodní smlouvy

Přihlášky do 19. května 2017.

Diskuse o změnách výuky s dr. Sarah Leupen

Řada z vás se mohla v průběhu letošní Vědecké konference setkat s americkou neurobioložkou dr. Sarah Leupen, která shrnula současné trendy ve změnách výuky medicíny i výuky obecně. Diskutovat s dr. Leupen bude možné ještě jednou, a to v pátek 19. 5. 2017 na Neurologické klinice.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Omezený provoz pokladny

V období od 26. 4. 2017 do 17. 5. 2017 bude pokladna vždy ve středu a pátek otevřena do 11.30.

Provoz děkanátu ve středu 17. 5. 2017 (rektorský den)

Dne 17. 5. 2017, kdy je rektorem UK vyhlášen rektorský den, bude omezen provoz děkanátu.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Rektorský sportovní den

Školení e-knihy v Motolské síti

Máme pro vás další termín!

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Salzburské semináře 2017 – 3. výzva

Uzávěrky přihlášek 12. a 31. 5. 2017

Seminář Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

Letní semestr – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hodin.

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2016/2017

Seminář Aplikovaná statistika v medicíně se softwarem IBM SPSS

11. 5. 2017 v knihovně Interní kliniky FN v Motole. Registrace do 28. 4. 2017.

Na vlnách inspirace

Srdečně zveme na fakultní benefiční koncert, pořádaný studenty 2. lékařské fakulty pro diabetologické oddělení Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Koncert se koná v Českém muzeu hudby 11. května 2017 od 19 hodin.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Omezený provoz pokladny

Ve středu 10. 5. 2017 bude pokladna uzavřena v době od 9.15 do 10.45.

Seminář Kliniky dětské neurologie

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Omezený provoz pokladny

V období od 26. 4. 2017 do 17. 5. 2017 bude pokladna vždy ve středu a pátek otevřena do 11.30.

Sexposed: problematika HIV v současném umění

Putovní výstava zobrazující (nejen) problematiku HIV v současném umění proběhne od 10. do 25. května 2017 v areálu 2. LF UK na Plzeňské (v Žížale). Projekt Sexposed si klade za cíl propojit diskusi studentů různých oborů s veřejností a chce posloužit také jako osvěta a inspirace samotným lékařům.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2016/2017

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Stáž Wakayama

Měsíční praktická stáž, konkurz se bude konat 3. května 2017.

Omezený provoz pokladny

V období od 26. 4. 2017 do 17. 5. 2017 bude pokladna vždy ve středu a pátek otevřena do 11.30.

Otevřena první výzva k podávání projektů v rámci uskupení CELSA

Fond CELSA bude financovat společné výzkumné projekty s KU Leuven. Spolupráce mezi partnery musí vést k podání společného kolaborativního projektu v H2020 či obdobném evropském programu.

Přidat do mého kalendáře