Přijímací řízení DSPB

Přihlášky na doktorské studium je možné podávat do 30. dubna 2017.

TAČR – vyhlášení veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 28. března 2017 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2016/2017

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Motolská míle a výuka ÚTV 26. 4. 2017

Pozvánka na Motolskou míli a změny ve výuce TV dne 26. 4. 2017

Vědecká konference 2017

Všemi dychtivě očekávaná vědecká, společenská i kulturní událost roku se koná 26. a 27. dubna v Pelouchově posluchárně. Úvodní slovo píše prof. Jan Trka, organizátor konference.

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Uzavření Oddělení pro vědu a výzkum

Po dobu trvání Vědecké konference ve dnech 26. a 27. dubna 2017 bude Oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy uzavřeno.

Omezený provoz pokladny

V období od 26. 4. 2017 do 17. 5. 2017 bude pokladna vždy ve středu a pátek otevřena do 11.30.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Lékařské e-knihy v Motolské síti – pozvánka na školení

Přihlaste se na krátké školení, které proběhne 25. 4. v počítačové učebně Ústavu vědeckých informací.

Omezený provoz pokladny

V úterý 25. 4. 2017 bude pokladna otevřena od 9.30.

Klinická stáž na Klinice Chemnitz

Klinická stáž na Klinice Chemnitz – kardiologická klinika a plicní klinika – klinické stáže pro studenty 5. a 6. ročníků.

Seminář Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

Letní semestr – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hodin.

Prof. John Harrison na semináři Alzheimerova choroba

Význačný neuropsycholog prof. John Harrison (VU Medical Center, Amsterdam, a Kings College, London) bude přednášet na semináři Alzheimerova choroba. Koná se ve čtvrtek 20. dubna.

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2016/2017

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky dětské neurologie

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Děkanský sportovní den

V úterý 11. dubna 2017 se uskuteční další ročník Děkanského sportovního dne.

Omezený provoz pokladny

V úterý 11. 4. 2017 bude pokladna uzavřena v době od 11.45 do 13.45.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Exkurze do Hospitálu Kuks s prohlídkou Českého farmaceutického muzea

V sobotu 8. 4. 2017 se uskuteční exkurze do Hospitálu Kuks s prohlídkou expozice Českého farmaceutického muzea. Studenti a zaměstnanci se mohou hlásit do pátku 24. 3. 2017, počet míst je omezen.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Přidat do mého kalendáře