Zápis volitelných předmětů

do 28. 2. 2017

Omezený provoz studijního oddělení

Ve dnech 27. 2. až 7. 3. 2017 bude provoz výrazně omezen. Dne 9. 3. 2017 do 13 hodin je Studijní oddělení uzavřeno.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Uzavření pokladny

V pátek 24. 2. 2017 je pokladna uzavřena.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Přednáška What do we expect from Therapeutic Oncology biosimilars?

Tlumočená přednáška Dr. Paula Cornese, z Bristolu, UK, dne 23. 2. 2017 v Kinosálu.

Kurz DSPB biochemie a patobiochemie

22. 2. – 17. 5. 2017

Seminář Interní kliniky

leden–březen 2017

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Kurz Jak analyzovat data a připravit kvalitní článek

21.–23. 2. 2017 v knihovně Neurologické kliniky.

Omezený provoz pokladny

V úterý 21. 2. 2017 bude pokladna otevřena od 10.00.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

Zimní semestr – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pondělí od 14.30.

Jazykové testy pro stáže Erasmus

Termíny jazykových testů na stáže Erasmus+ pro rok 2017, které budou opět probíhat na Ústavu jazyků (pavilon W/10).

Omezený provoz pokladny

V pátek 10. 2. 2017 bude pokladna otevřena od 10.00.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2016/2017

Jazykové testy pro stáže Erasmus

Termíny jazykových testů na stáže Erasmus+ pro rok 2017, které budou opět probíhat na Ústavu jazyků (pavilon W/10).

Pracovní dny koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP

Pracovní dny se konají 8. února v Motole a 9.–10. února v atriu Žižkovské televizní věže a divadle Archa; tématem je Miniinvazivita, technika a nová řešení v koloproktologii. Prof. Hoch nabízí studentům vstup zdarma.

Seminář Interní kliniky

leden–březen 2017

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Medicína jako srdeční záležitost

V pořadí třetí panelová debata projektu Fenomén se uskuteční v pondělí 6. března 2017 od 17 hodin v Pelouchově posluchárně. Diskutovat se budou témata z oborů kardiochirurgie a kardiologie, hovořit se bude např. o vrozených srdečních vadách nebo ischemické chorobě srdeční a její prevenci v souvislosti s životním stylem dnešní společnosti.

Konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

Dovolujeme si vás pozvat na další ročník česko-slovenské konference. Organizátorem je Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, termín konání je 6.7. února 2017.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2016/2017

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Přidat do mého kalendáře