Listopad 2017

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

SRZ z veřejného zdravotnictví pro kruh č. 3 a č. 4

27., 28. a 30. 11. 2017

Cena Wernera von Siemense 2017

Společnost Siemens, s. r. o., vyhlásila další ročník soutěže Ceny Wernera von Siemense 2017 o nejlepší diplomové nebo dizertační práce.

SRZ z veřejného zdravotnictví pro kruh č. 3 a č. 4

27., 28. a 30. 11. 2017

SRZ z pediatrie pro 7. a 8. kruh

20.–22. a 24. 11. 2017

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Školení systému Turnitin

Srdečně vás zveme na školení systému Turnitin, které se uskuteční ve čtvrtek 23. 11. od 15.00 do 16.30.

Plujeme na vlně e-knih

Přijďte 22. 11. na školení o elektronických knihách přístupných v Motolské síti.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Přednáška týkající se duševního vlastnictví a přenosu technologií

22. 11. 2017 – Úvod do problematiky duševního vlastnictví
11. 12. 2017 – Dostal(a) jsem nápad a co teď s ním

Seminář Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

Zimní semestr – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pondělí od 14.30.

SRZ z pediatrie pro 7. a 8. kruh

20.–22. a 24. 11. 2017

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

SRZ z gynekologie a porodnictví

20.–22. 11. 2017, 29. a 30. 1. 2018, 5.–7. 2. 2018, 3.–5. 4. 2018 a 11.–13. 6. 2018

17. listopad patřil, patří a bude patřit na Albertově studentům!

Letošní „Uctění památky 17. listopadu na Albertově“ organizují studenti z celouniverzitního spolku Centrum spolků, studentů a absolventů Univerzity Karlovy se zástupci studentských spolků a studentské části Akademického senátu UK. Hlavním cílem této události je připomenutí si památky všech (a to nejen studentů), kteří bojovali za naši svobodu a demokracii...

Školení Elektronické informační zdroje

Přijďte 16. 11. na školení o elektronických zdrojích.

Výběrové řízení pro obsazení mobility akademiků, doktorandů a post-doktorandů

Termín pro odevzdání přihlášek: 16. 11. 2017.

4. zasedání vědecké rady 2. LF UK

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na čtvrté letošní zasedání vědecké rady, které proběhne ve čtvrtek 16. listopadu 2017 od 13.30 ve Velké posluchárně. Na programu je udílení Cen Adamových 2017, habilitační řízení PhDr. Ondřeje Čakrta, Ph.D., a habilitační řízení MUDr. Ondřeje Hradského, Ph.D.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Noční orientační běh dvojic

Noční orientační běh

Středa 15. listopadu 2017, 19.00

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Volná místa na zimních sportovních kurzech

Ústav tělesné výchovy nabízí volná místa na zimních sportovních kurzech.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

Přerušení výuky

V době konání setkání navržených kandidátů na funkci děkana se členy akademické obce ve středu 8. 11. 2014 od 14 hodin bude z rozhodnutí děkana přerušena výuka.

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Seminář Kliniky dětské neurologie

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Setkání navržených kandidátů na funkci děkana s akademickou obcí

Aktualizováno. Návrhové kolo skončilo v pátek 20. října 2017. Navržení měli do 3. listopadu 2017 čas na to, aby výboru zaslali souhlas s navržením, volební program a životopis. Zveme všechny na setkání navržených s akademickou obcí, které proběhne ve středu 8. listopadu od 14 hod. ve Velké posluchárně. Dle informací volební komise k 3. 11. 2017 kandidaturu přijal a potřebné doklady dodal jediný navržený kandidát, a to stávající děkan prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. Volební program, životopis a souhlas s navržením na funkci děkana přinášíme dále.

Citační databáze Web of Science a Scopus

Přijďte 8. 11. na školení o databázích Web of Science a Scopus.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Děkanský den MFF UK

Zvýhodněný prodej publikací s 20% slevou

Pořádá nakladatelství Galén ve spolupráci s 2. LF UK.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

15. kolo studentské grantové soutěže GA UK 2018 bylo vyhlášeno

Do 15. kola studentské soutěže Grantové agentury UK je možno se přihlásit od 9. 10. 2017 do 6. 11. 2017 pomocí webové aplikace http://www.cuni.cz/UK-2446.html.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

Přednáška prof. Michaela Hornbergera

Prof. Michael Hornberger bude přednášet na téma Cognitive neurology in dementia – pitfalls and opportunities. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 2. listopadu 2017 od 15 do 16 hod. na Neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol (knihovna kliniky, uzel D, 2. p.).

Plujeme na vlně e-knih

Přijďte 2. 11. na školení o elektronických knihách přístupných v Motolské síti.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Přidat do mého kalendáře